NORME Nr. 1/01 din 3 iulie 2001

privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICATE ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 18 iulie 2001

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din aceeasi lege, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (28), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta urmatoarele norme:

1. În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile ulterioare, asiguratorii autorizati sa functioneze în baza legislatiei abrogate prin aceasta lege datoreaza taxa de functionare începând cu data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotarârii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Autorizatia de functionare îsi înceteaza valabilitatea în cazul în care asiguratorul care desfasoara activitate în baza legislatiei abrogate nu este autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000.
Societatile mutuale datoreaza taxa de functionare din momentul în care sunt autorizate sa functioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000.

2. Brokerii de asigurare autorizati sa functioneze în baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 32/2000 datoreaza taxa de functionare din momentul acordarii autorizatiei de functionare.

3. Cuantumul taxei de functionare este de 0,3% din primele brute încasate de asiguratori, respectiv din comisioanele încasate de catre brokerii de asigurare, în perioada pentru care sunt datorate.

4. Calculul si virarea sumelor pentru anul curent se efectueaza de asiguratori si de brokerii de asigurare astfel: total prime brute de asigurare, respectiv comisioane încasate, la care se aplica procentul prevazut la pct. 3, rezultând suma datorata ca taxa de functionare. Aceste elemente se înscriu pe versoul ordinului de plata împreuna cu suma virata pâna la finele lunii precedente si cu suma de virat pentru luna curenta.

5. Asiguratorii si brokerii de asigurare vireaza sumele stabilite conform prezentelor norme în contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria municipiului Bucuresti, pâna la data de 25 a fiecarei luni pentru luna precedenta.

6. a) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la pct. 1 si 2 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va calcula majorari de întârziere în conformitate cu reglementarile în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.
b) Majorarile de întârziere vor fi virate în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prevazut la pct. 5.
c) Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor reprezentând contravaloarea taxei de functionare datorate si a majorarilor de întârziere se face de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va dispune masuri în consecinta în cazul în care constata nerespectarea acestor prevederi.

7. În contabilitatea asiguratorilor si a brokerilor de asigurare constituirea taxei de functionare se va reflecta în debitul contului "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, intitulat "Taxa de functionare", iar virarea sumelor reprezentând taxa de functionare se va reflecta în debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, intitulat "Taxa de functionare", prin creditul contului "Conturi la banci în lei".

8. Sumele reprezentând taxe de functionare si majorari de întârziere aferente, virate de asiguratori si de brokerii de asigurare, constituie venituri ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

9. Asiguratorii si brokerii de asigurare vor transmite trimestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pâna la data de 30 a lunii urmatoare încheierii trimestrului, situatia privind primele brute, respectiv comisioanele încasate, precizând si sumele reprezentând taxele de functionare si majorarile de întârziere aferente, virate în trimestrul încheiat.

10. Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile urmatoare, cu notificarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

11. În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor si având în vedere Hotarârea Parlamentului României nr. 20 din 27 iunie 2001, suma aferenta taxei de functionare pentru luna iulie 2001 se va vira în contul prevazut la pct. 5 pâna la data de 25 august 2001.