ORDIN Nr. 1 din 23 ianuarie 2002

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
ca urmare a Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 22 ianuarie 2002, prin care s-a dispus modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate,
emite urmatorul ordin:

ART. 1
Normele nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 3 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"3. disponibilitatile în conturi curente la banci si casierie, depozite bancare, cu exceptia depozitelor bancare colaterale constituite în vederea garantarii unor instrumente bancare;"
2. Alineatul 2 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"În categoria activelor lichide se includ:
a) titlurile de stat a caror tranzactionare se realizeaza numai prin banci comerciale autorizate de Banca Nationala a României, cu un capital social varsat echivalent a cel putin 10 milioane euro;
b) depozitele bancare al caror plasament total nu depaseste 25% într-o singura banca comerciala, dar nu mai mult de 20% într-o banca comerciala apartinând aceluiasi grup financiar sau care este actionar semnificativ al asiguratorului respectiv. Aceste plasamente într-o singura banca comerciala nu vor depasi 50% din capitalul social varsat al bancii comerciale respective. Depozitele bancare se vor constitui numai în banci comerciale al caror capital social varsat este echivalentul a cel putin 10 milioane euro, iar în cazul constituirii depozitelor bancare la sucursalele bancilor comerciale straine, capitalul de dotare al acestora va fi echivalentul a cel putin 4 milioane euro;
c) disponibilitatile în conturi curente si în casierie."
3. Dupa articolul 4 se introduce articolul 41 cu urmatorul cuprins:
"ART. 41
Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale plasamentele în banci sau alte societati de investitii ce deruleaza operatiuni în legatura cu obiectul lor de activitate, care sub orice forma si-au încetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fata de terti."

ART. 2
Normele nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, cu modificarile aduse prin prezentul ordin, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Presedintele Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan