ORDIN Nr. 16 din 27 decembrie 2001

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 22 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 12 decembrie 2001, prin care s-au adoptat modificarea si completarea Normelor nr. 2/2001,
emite urmatorul ordin:

ARTICOL UNIC

Normele nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- La articolul 2, litera a) a punctului 6 va avea urmatorul cuprins:

"a) sa nu fie actionar semnificativ al unui broker de asigurare, cu exceptia cazurilor în care actionarul semnificativ este statul, pâna la finalizarea procesului de privatizare;"


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan