NORME Nr. 3 din 14 august 2001

privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICATE ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 24 august 2001

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si al art. 47 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor si având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din aceeasi lege, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta urmatoarele norme:

I. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, asiguratorii pot practica, potrivit obiectului de activitate stabilit în autorizatia prealabila de constituire si aprobat prin autorizatia de functionare eliberata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, una sau mai multe clase de asigurari.
II. Categoriile de asigurari care pot fi practicate de asiguratori, potrivit legii, se grupeaza în:
1. asigurari de viata;
2. asigurari generale.
III. Clasele aferente asigurarilor de viata sunt urmatoarele:
1. a) Asigurari de viata:
- asigurarea de supravietuire;
- asigurarea de deces;
- asigurarea mixta de viata;
b) Anuitati (asigurari de tip renta);
c) Asigurari de viata suplimentare, care cuprind: asigurari de vatamari corporale din accidente, asigurari de incapacitate de munca cauzata de un accident, asigurari de deces rezultat dintr-un accident;
2. Asigurari de casatorie si de nastere;
3. Asigurari de viata legate de investitii, pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata asiguratului;
4. Asigurari permanente de sanatate, administrate la fel ca asigurarile de viata;
5. Asigurari de capitalizare, care cuprind: asigurari de viata cu prima unica, asigurari de viata cu prima esalonata.
IV. Clasele aferente asigurarilor generale sunt urmatoarele:
1. Asigurari de accidente si boala, inclusiv accidente de munca si boli profesionale, pentru care se pot acorda atât despagubiri financiare, în natura sau mixte (financiare si în natura), cât si despagubiri pentru vatamari corporale suferite de persoane în timpul transportului;
2. Asigurari de sanatate, pentru care se pot acorda atât despagubiri financiare sau în natura, cât si mixte (financiare si în natura);
3. Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, care acopera orice dauna suferita de vehiculele terestre, cu motor si altele decât cele cu motor;
4. Asigurari de mijloace de transport feroviar, care acopera orice dauna suferita de vehiculele ce se deplaseaza sau transporta marfuri ori persoane pe cale ferata;
5. Asigurari de mijloace de transport aerian, care acopera orice dauna suferita de vehicule aeriene care se deplaseaza sau transporta marfuri ori persoane pe linie aeriana;
6. Asigurari de mijloace de transport naval, care acopera orice dauna suferita de vehiculele maritime, fluviale, lacustre sau pentru canale navigabile, construite, amenajate si echipate pentru a pluti, a se deplasa, a transporta marfuri sau persoane, precum si pentru a executa lucrari tehnice;
7. Asigurari de bunuri în tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje si orice alte bunuri, care acopera orice dauna suferita de bunurile în tranzit sau de bagaje, oricare ar fi mijlocul de transport;
8. Asigurari de incendiu si calamitati naturale, care acopera orice dauna partiala sau totala cauzata proprietatilor si bunurilor, altele decât cele mentionate la pct. 3 - 7, cauzata de incendiu, cutremur, inundatie, alte calamitati naturale etc.;
9. Alte asigurari de daune la proprietati, asigurari care acopera orice dauna partiala sau totala suferita de proprietati sau bunuri, altele decât cele mentionate la pct. 3 - 8, cauzata de grindina sau înghet si de alte evenimente;
10. Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule, care se refera atât la asigurarea obligatorie de raspundere civila, interna, pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cât si la asigurarea de raspundere civila auto, externa, carte verde, care acopera orice raspundere rezultata din producerea unor prejudicii produse unor terte persoane din utilizarea autovehiculelor, inclusiv raspunderea transportatorului;
11. Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian, prin care se acopera orice raspundere rezultata prin producerea unor prejudicii produse unor terte persoane prin utilizarea mijloacelor de transport aerian, inclusiv raspunderea transportatorului;
12. Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport naval, destinate acoperirii oricarei raspunderi rezultate prin producerea unor prejudicii produse unor terte persoane prin utilizarea mijloacelor de transport maritim, fluvial, lacustru sau pe canale navigabile, inclusiv raspunderea transportatorului;
13. Asigurari de raspundere civila generala, care acopera orice raspundere rezultata prin producerea unor prejudicii produse unor terte persoane, altele decât cele mentionate la pct. 10 - 12;
14. Asigurari de credite si garantii, care au ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate generala, de credit de export, de vânzare în rate, de credit ipotecar, de credit agricol, precum si de garantii directe sau indirecte;
15. Asigurari de pierderi financiare, care acopera riscuri de pierderi din: utilizare, insuficienta veniturilor, pierderi cauzate de timpul nefavorabil, pierderi din beneficii, cheltuieli comerciale neprevazute, mentinerea cheltuielilor generale, pierderea valorii de piata, pierderi de renta sau alte venituri, pierderi comerciale indirecte, altele decât cele mentionate mai sus, precum si pierderi necomerciale sau alte pierderi financiare;
16. Asigurari de protectie juridica, care au ca obiect suportarea cheltuielilor cu procedura judiciara si oferirea altor servicii care decurg din acoperirea asigurarii, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedura civila sau penala, apararea ori reprezentarea asiguratului într-o procedura penala, administrativa sau împotriva unei reclamatii îndreptate împotriva acestuia;
17. Asigurari de asistenta turistica, prin care se acopera riscul de asistenta oferita persoanelor aflate în dificultate în cursul unor deplasari sau al unei absente de la domiciliu sau de la locul resedintei permanente.