Ordin nr. 3108 din 18 august 2003

pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2001

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 27 august 2003


In temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, modificata si completata prin Legea nr. 76/2003,
ca urmare a Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 14 iulie 2003, prin care s-au dispus modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2001,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


Articol unic. - Normele privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 6 septembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, cu o limita minima de acoperire avand echivalentul in lei a 200.000 euro/eveniment sau suma agregata de 500.000 euro, fara fransiza. Conditiile minime ale acestui contract trebuie sa fie in concordanta cu prevederile art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania;"
2. La punctul 2, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de brokeraj, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, modificata si completata prin Legea nr. 76/2003;"
3. La punctul 2, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) actionarul semnificativ si/sau persoana semnificativa sa nu aiba cazier judiciar si cazier fiscal;"
4. La punctul 3A, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) proiect al actului constitutiv sau copie de pe actul constitutiv autentificat in cazul societatilor deja inregistrate ca persoane juridice;"
5. La punctul 3A, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) copie de pe documentele care atesta varsarea integrala in numerar a capitalului social in conditiile si in limitele stabilite de art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000 pentru societatile deja constituite si inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului;"
6. La punctul 3A, litera g) va avea urmatorul cuprins:
"g) in cazul unei societati deja inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, aceasta va prezenta si o copie de pe contractul de asigurare de raspundere civila profesionala, cu respectarea prevederilor pct. 2 lit. c) din prezentele norme, avand valabilitate un an, si dovada privind plata primei de asigurare (integrala sau a ratelor);"
7. La punctul 3A, dupa litera g) se introduce litera h) cu urmatorul cuprins:
"h) cazierul judiciar si cazierul fiscal, in original."
8. Punctul 3 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"3. Codul unic de inregistrare"
9. Se elimina punctul 11 din anexa.


p. Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Gheorghe Cismaru