Ordin nr. 3113 din 03 decembrie 2003

privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare in anul 2004

Emise in 28 noiembrie 2003 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 858 din 03.12.2003.

In temeiul prevederilor art. 5, 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, astfel cum au fost modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 lit. l) si art. 47 pct. 2 lit. k) din aceeasi lege, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta urmatoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare si termenele de plata a acestora, limitele despagubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de aplicare a acestei asigurari, autorizarea asiguratorilor si alte elemente pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2004.


TITLUL I
Nivelul primelor de asigurare, termenele de plata a acestora si limitele despagubirilor

Art. 1. - (1) Nivelul primelor de asigurare pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2004 este prevazut in anexa nr. 2.

(2) Este interzis asiguratorilor sa incaseze prime de asigurare sub nivelul primelor prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 2 alin. (2) si (3).

(3) In cadrul activitatii de contractare a asigurarii prin alte persoane decat personalul propriu, angajat cu carte de munca, al societatii autorizate sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, nivelul maxim al cheltuielilor de achizitie va fi:

a) 5% pentru agentii de asigurare;

b) 8% pentru brokerii de asigurare.

Valorile procentuale de mai sus se vor aplica asupra primelor incasate conform prevederilor alin. (2).

(4) Nerespectarea prevederilor prezentului articol se va sanctiona cu retragerea imediata a autorizatiei societatii de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, conform art. 8 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile ulterioare, si cu neacordarea autorizarii pentru anul urmator.

Art. 2. - (1) Persoanele care detin autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania sunt obligate sa incheie polite de asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule; politele de asigurare se vor emite pe perioada corespunzatoare pentru care s-a platit prima de asigurare. Primele de asigurare aferente acestor polite de asigurare au urmatoarele scadente:

a) pentru autovehiculele care sunt deja inmatriculate la data de 31 decembrie 2003 primele se platesc pentru intreg anul 2004 sau fractionat, aferent perioadelor:

- 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, pana la data de 31 decembrie 2003;

- 1 ianuarie - 30 iunie 2004, pana la data de 31 decembrie 2003;

- 1 iulie - 31 decembrie 2003, pana la data de 30 iunie 2004.

Obligatia de plata ramane la nivelul primelor de asigurare prevazute in anexa nr. 2 si in cazul in care detinatorii de autovehicule inmatriculate inainte de data de 31 decembrie 2003 nu respecta scadentele de plata stabilite mai sus;

b) anterior inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru intreg anul 2004, in cazul autovehiculelor care se inmatriculeaza/reinmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004;

c) anterior eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie.

(2) Persoanele fizice pensionate beneficiaza de o reducere cu 20% a primelor de asigurare in baza talonului de pensie sau a deciziei de pensionare.

(3) Persoanele cu deficiente locomotorii, detinatoare de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv cele primite de acestea in folosinta, beneficiaza de o reducere cu 50% a primelor de asigurare.

(4) In cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare prevazute la art. 1, detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul intrarii in vigoare a asigurarii.

Art. 3. - Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza temporar, respectiv pentru cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara, precum si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 4. - Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza permanent in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii raspunderii asiguratorului si data de 31 decembrie 2004 reprezinta 1/10, dar nu mai mult decat valoarea primei anuale; orice fractiune de luna se considera luna intreaga. Politele de asigurare in aceste cazuri se vor incheia cu valabilitate pana la data de 31 decembrie 2004.

Art. 5. - (1) Pentru autovehiculele ce sunt utilizate in activitati sezoniere in agricultura sau constructii si care nu sunt utilizate timp de cel putin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.

(2) Detinatorii de parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule inmatriculate pot negocia cu asiguratorii autorizati pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule plata fractionata a primelor de asigurare prevazute in anexa nr. 2.

Art. 6. - In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul in care se afla pe teritoriul Romaniei, primele de asigurare aferente perioadei in care autovehiculul neasigurat se afla in Romania se platesc anticipat si integral, astfel:

a) in mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate;

b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizate, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.

Art. 7. - Raspunderea asiguratorului incepe:

a) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii politei de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si la art. 6;

b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare si s-a eliberat polita de asigurare, pentru asiguratul care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 si 6, respectiv pentru asiguratul care nu a platit la scadenta prima de asigurare aferenta perioadei respective;

c) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii politei de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, si de data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii autovehiculului pe numele detinatorului, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c).

Art. 8. - (1) Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului.

(2) Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii.

Art. 9. - (1) Pentru autovehiculele care se radiaza din circulatie in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala.

(2) Diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, si numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

Art. 10. - (1) In unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in urmatoarele limite:

a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 2.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;

b) pana la 700.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 3.500.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

(2) Limitele despagubirilor mentionate la alin. (1) se aplica in cazul daunelor produse prin accidente de autovehicule survenite in anul 2004.

Art. 11. - (1) Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in cazul controalelor efectuate de organele de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, o constituie polita de asigurare emisa de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare in Romania sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea.

(2) Politele de asigurare se vor tipari la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. sau la alte unitati tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998, conform Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Forma, dimensiunile si continutul politelor de asigurare au fost aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si au fost transmise Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. Seriile politelor de asigurare se vor repartiza societatilor care vor depune documentatie de autorizare, prin tragere la sorti, in termen de 5 zile de la data depunerii acesteia.

Art. 12. - Nivelul amenzilor si celelalte sanctiuni sunt prevazute la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995*), cu modificarile ulterioare, respectiv:

___________

*) Nivelul amenzilor stabilite la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995 a fost actualizat prin art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2000 privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.

a) refuzul societatii comerciale autorizate de a incheia asigurarea obligatorie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, putandu-se lua si masura de suspendare a activitatii pe o perioada de pana la un an, potrivit art. 63 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare;

b) incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii, potrivit art. 64 din Legea nr. 136/1995.

TITLUL II
Autorizarea asiguratorilor si alte elemente referitoare la practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

Art. 13. - Vor fi autorizati pentru a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2004, in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, asiguratorii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sunt autorizati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile ulterioare, si ale Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001, cu modificarile ulterioare;

b) dovedesc ca dispun de active lichide care sa reprezinte cel putin nivelul capitalului social potrivit reglementarilor legale in vigoare;

c) dovedesc existenta categoriilor de active admise sa acopere rezervele tehnice aferente asigurarilor generale si asigurarilor de viata, indeplinind totodata regulile de dispersare a plasamentelor;

d) dovedesc ca dispun de un coeficient de lichiditate pentru asigurarile generale si asigurarile de viata potrivit prevederilor legale in vigoare, care sa le permita acoperirea obligatiilor certe pe termen scurt fata de asigurati;

e) dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate (sucursala, agentie), inregistrata la oficiul registrului comertului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;

f) pentru fiecare unitate dispun de personal angajat cu contract de munca, specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto, si efectueaza plati de despagubire la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet (exceptie judetul Ilfov);

g) practica de cel putin 4 ani asigurarea facultativa de autovehicule;

h) dispun de o dotare cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita tinerea unor evidente detaliate privind documentele de asigurare si centralizarea informatiilor/datelor colectate de la unitatile teritoriale, informatii care vor fi transmise catre baza de date la nivel national, in vederea constituirii acesteia, la termenele stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin decizie a presedintelui. Informatiile necesare a fi colectate si transmise in baza de date la nivel national sunt prezentate in anexa nr. 3;

i) dovedesc onorarea obligatiilor fata de pagubiti in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 14. - (1) In vederea obtinerii autorizarii de practicare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:

a) cerere de autorizare pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila a autovehiculelor pentru anul 2004 si o documentatie din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 13;

b) pentru asiguratorii care in anul 2003 nu au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila, un raport privind contractele de asigurare facultativa a autovehiculelor din ultimii 4 ani (prime incasate, comisioane si daune platite, volumul rezervei pentru daunele nelichidate, numar de contracte incheiate si numar de dosare de dauna, din care ramase nelichidate);

c) situatia activelor admise sa acopere rezervele tehnice pentru asigurarile generale si asigurarile de viata;

d) copii ale documentelor justificative care sa ateste existenta activelor lichide;

e) - graficul platilor lunare de despagubiri, cu prezentarea defalcata a platilor lunare aferente anilor anteriori, respectiv anului in curs;

- situatia rezervelor de daune nelichidate, cu prezentarea defalcata a rezervelor de daune nelichidate aferente anilor anteriori si anului in curs;

f) extras de la oficiul registrului comertului, din care sa rezulte existenta unitatilor teritoriale conform prevederilor art. 13 lit. e). Pentru fiecare unitate teritoriala se vor prezenta lista personalului de specialitate angajat cu contract de munca, insotita de copii ale carnetelor de munca, structura de lucru necesara efectuarii platilor de despagubiri, precum si alte informatii utile, centralizate conform modelului din anexa nr. 4;

g) o declaratie a conducerii societatii de asigurare, din care sa rezulte ca va respecta intocmai prevederile prezentelor norme, sub sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 5.

(2) Daca in urma analizarii documentatiei depuse rezulta neconcordante, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita informatii suplimentare probate prin acte oficiale si documente justificative, autorizarea fiind amanata pana la clarificarea tuturor aspectelor.

Art. 15. - (1) Cererile de autorizare impreuna cu documentatia aferenta, conform prezentelor norme, depuse in termen de 5 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi solutionate in termen de 12 zile calendaristice de la expirarea termenului mentionat mai sus; comunicarea solutionarilor se va face in aceeasi zi pentru toate societatile care au respectat termenul de mai sus.

(2) Cererile de autorizare impreuna cu documentatia aferenta, conform prezentelor norme, depuse dupa 5 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi solutionate in termen de 12 zile calendaristice de la inregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Art. 16. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995, astfel cum au fost modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 lit. l) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile ulterioare, avand in vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor autorizati pentru practicarea acestei asigurari, implementarea unei baze de date la nivel national, pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor si preventie rutiera in sensul legislatiei rutiere in vigoare se preleva o cota procentuala de 0,88% din volumul primelor de asigurare incasate lunar pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.

(2) Sumele determinate prin aplicarea cotei de 0,88% asupra volumului lunar al primelor de asigurare incasate se vor vira pana la data de 25 a lunii urmatoare in contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

(3) Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente primelor de asigurare incasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in cursul lunii decembrie 2003, pentru exercitiul financiar 2004, vor fi virate pana la data de 25 ianuarie 2004.

Art. 17. - (1) Asiguratorii au obligatia de a intocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 6a), 6b) si 7.

(2) Asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte lunare pana la data de 30 a lunii urmatoare, pe baza evidentelor sus-mentionate.

Art. 18. - In contabilitatea asiguratorului autorizat pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:

1. Evidentierea primelor de asigurare de raspundere civila auto, incasate in exercitiul financiar 2003 si aferente exercitiului financiar 2004:

5442 "Conturi curente la banci privind asigurarile generale" (analitic distinct) = 4742 "Venituri inregistrate in avans privind asigurarile generale" (analitic distinct)

2. La inceputul exercitiului financiar 2004 vor fi evidentiate astfel:

4012 "Decontari privind primele de asigurare aferente asigurarilor generale" (analitic distinct) = 702 "Venituri din primele brute subscrise privind asigurarile generale directe" (analitic distinct) - cu primele de asigurare brute subscrise
si concomitent
4742 "Venituri inregistrate in avans privind asigurarile generale" (analitic distinct) = 4012 "Decontari privind primele de asigurare aferente asigurarilor generale" (analitic distinct) - cu primele de asigurare incasate in exercitiul financiar 2003

3. Evidentierea cheltuielilor cu comisioanele platite brokerilor si agentilor de asigurare:

4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale" = 5442 "Conturi curente la banci privind asigurarile generale" (analitic distinct)
sau
5472 "Casa privind asigurarile generale" (analitic distinct)

Ulterior se va evidentia repartizarea acestor cheltuieli in perioadele urmatoare, pe naturi de cheltuieli, conform scadentarului, efectuandu-se inregistrarea contabila:

656 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" = 4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale"

Pentru conturile:

4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale" si 656 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" vor fi utilizate urmatoarele conturi analitice:

- 47221 "Comisioane pentru brokeri de asigurare"

- 47222 "Comisioane pentru agenti de asigurare"

- 656221 "Cheltuieli privind comisioanele pentru brokeri de asigurare"

- 656222 "Cheltuieli privind comisioanele pentru agenti de asigurare"

4. Evidentierea sumei virate in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit art. 16 alin. (2):

6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale" (analitic distinct) = 4472 "Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale" (analitic distinct)
4472 "Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale" (analitic distinct) = 5442 "Conturi curente la banci privind asigurarile generale" (analitic distinct)

TITLUL III
Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2004

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 19. - Asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in limitele prevazute la art. 10 alin. (1).

Art. 20. - Se considera ca sunt intrunite elementele raspunderii civile fata de terte persoane (raspundere civila delictuala) si se acorda despagubiri atunci cand rezulta cumulativ:

a) savarsirea unei fapte ilicite de catre detinatorul sau conducatorul autovehiculului care a produs accidentul, ca de exemplu: nerespectarea regulilor de circulatie, acte de neglijenta in conducerea sau paza autovehiculului etc.;

b) existenta unui prejudiciu produs persoanei pagubite;

c) existenta unui raport de cauzalitate intre prejudiciul suferit de persoana pagubita si fapta ilicita a detinatorului sau conducatorului autovehiculului care a produs accidentul;

d) culpa detinatorului sau conducatorului autovehiculului in savarsirea faptei ilicite, cauzatoare a accidentului. Este in culpa cel care savarseste fapta cu intentie, din neglijenta sau imprudenta.

Art. 21. - Asiguratorii acorda despagubiri:

1. indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;

2. pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate autovehiculele, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atasate, dar numai in timpul in care acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;

3. daca paguba a fost produsa din culpa conducatorului autovehiculului, prin fapta lucrului (cand paguba isi are cauza in insusirile, actiunea sau interactiunea lucrului), prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate.

Art. 22. - (1) In situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba care ii este imputabila (culpa comuna). In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte.

(2) In situatia in care din acte nu rezulta intinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident, fiecare avand dreptul la despagubire in proportia in care nu s-a facut raspunzator de producerea accidentului.

Art. 23. - Asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:

1. cazurile in care detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:

a) dintr-un caz de forta majora;

b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;

c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;

2. pagubele produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate, daca au fost provocate de un alt autovehicul apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica asigurata;

3. pagubele cauzate in situatiile in care detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii la data accidentului a politei de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sau raspunderea asiguratorului nu incepuse;

4. pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;

5. partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;

6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;

7. cheltuielile facute in procesul penal de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;

8. sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;

9. pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, daca intre detinatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc., cu titlu oneros sau gratuit);

10. pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;

11. pagubele produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;

12. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;

13. pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

CAPITOLUL II
Avizarea si constatarea pagubelor

Art. 24. - (1) Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare cu care detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului a incheiat asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

(2) Daca pentru recuperarea prejudiciului persoana pagubita se adreseaza asiguratorului sau de bunuri, constatarea avariilor, evaluarea si stabilirea despagubirilor, efectuate cu respectarea prevederilor prezentelor norme, vor fi opozabile asiguratorului de raspundere civila al persoanei vinovate.

Art. 25. - (1) Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori se da:

a) de catre detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea pagubei sau de conducatorul acestuia - numai in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, - pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator. Aceasta incuviintare constituie si avizare de dauna pentru asiguratorul de raspundere civila;

b) de catre persoana pagubita (in cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora), pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator in dublu exemplar.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), in cazul persoanelor fizice incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate a ambilor soti (spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate etc.), de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora.

Art. 26. - Deschiderea dosarului de dauna, precum si constatarea pagubelor se efectueaza si in cazurile in care nu s-a primit inca instiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, insa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si imprejurarile accidentului.

Art. 27. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.

(2) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.

(3) Eventualele modificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.

(4) Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.

Art. 28. - Dupa efectuarea constatarii asiguratorul este obligat sa elibereze pagubitului o copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator, prin care sa indice numarul de dosar deschis, piesele constatate ca avariate in accident si solutiile tehnice adoptate (inlocuire sau reparatie), precum si lista documentelor necesare a fi depuse de catre pagubit pentru finalizarea dosarului de dauna si efectuarea platii.

Art. 29. - Asiguratorii pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii stabilirea marimii avariilor si a cuantumului pagubelor se va face in baza datelor consemnate in actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau celelalte autoritati publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate autovehiculului si, dupa caz, a eventualelor parti componente sau piese avariate inlocuite, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.

CAPITOLUL III
Stabilirea despagubirilor

Art. 30. - Despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator ori, in cazul in care nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania.

Art. 31. - (1) Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se poate face in cazurile in care, din actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din instiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati, rezulta raspunderea civila a detinatorului sau a conducatorului autovehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.

(2) In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la imprejurarile producerii accidentului de autovehicule ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.

Art. 32. - Despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, daca, potrivit legii, nu se prevede altfel, in cazul in care:

1. persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri sunt sotul(sotia) sau persoane care se afla in intretinerea detinatorului ori a conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei;

2. persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri, in cazurile de vatamari corporale ori de deces, sunt copiii, parintii, fratii sau surorile detinatorului ori conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, si care nu se afla in intretinerea acestora;

3. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire, cu exceptia lipsei de folosinta a mijloacelor de transport avariate apartinand agentilor economici care au ca obiect de activitate transporturi de marfuri sau de persoane, cu plata, dar numai pentru timpul normat necesar efectuarii reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despagubire aferenta lipsei de folosinta se determina luandu-se in calcul tarifele pentru transporturi de marfuri sau de persoane practicate de pagubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine pagubitului si se face cu inscrisuri doveditoare;

4. se formuleaza pretentii avand ca obiect daunele morale;

5. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;

6. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.

Art. 33. - In cazul in care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despagubirile pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, pagubiti si asiguratori, in cazul in care:

1. potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor;

2. desi hotararea instantei penale a ramas definitiva si irevocabila, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca ulterior;

3. desi actiunea penala nu poate fi stinsa prin impacarea partilor, sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a dat rechizitoriu de trimitere in judecata sau din actele incheiate de autoritatile publice, semnate fara obiectii de detinatorul ori conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestora, pagubele cauzate, cat si vinovatia penala a conducatorului auto care urmeaza sa fie trimis in judecata dupa finalizarea cercetarilor aflate in curs;

b) s-a dat acordul pentru stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator;

c) persoana pagubita isi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de indata, partial sau total, despagubirea primita, in functie de hotararea instantei penale in ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia;

d) conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, isi ia un angajament scris privind recuperarea despagubirii, in cazul aplicarii prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare.

Art. 34. - La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare, prevazuta in prezentele norme.

Art. 35. - (1) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita maxima prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita maxima si totalul cuantumului despagubirilor.

(2) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita maxima prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fara insa a se depasi la data producerii accidentului, pentru fiecare persoana vatamata, limita pe persoana, prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului.

SECTIUNEA A
Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor/vehiculelor

Art. 36. - (1) Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa si nici valoarea maxima a despagubirilor prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a).

(2) Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea autovehiculului.

(3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice, legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, parti componente, piese inlocuitoare si a materialelor pentru acestea (cu exceptia celor in regim de consignatie) si/sau executarea de lucrari de intretinere si reparatie la autovehicule.

(4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.

(5) Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se intelege numai cele a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente depasesc valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.

(6) Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci cand partile avariate din cauza accidentului reprezinta minimum 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.

(7) Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate.

(8) In cazurile in care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea directa de catre detinator a unor parti componente, piese sau materiale, cu plata in valuta, costul acestora este egal cu costul de achizitie prevazut in actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuielile de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta), echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii facturii de catre pagubit. In aceste cazuri costul partilor componente, pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate din Romania, daca acestea sunt comercializate si in Romania.

(9) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate.

(10) In cazul in care reparatiile autovehiculului se efectueaza in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si, daca este cazul, a documentelor justificative privind platile facute, prezentate ulterior efectuarii reparatiilor. In astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depasi, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare si tarifele pentru manopera practicate de unitatile de specialitate.

(11) Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileste pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb sau, in lipsa, prin asimilare cu preturile din cataloage sau practicate de unitatile de specialitate, pentru partile componente ori piesele unor autovehicule similare. In cazul in care preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, se va calcula echivalentul in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.

Art. 37. - (1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazandu-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzatoare.

(2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzatoare, prevazute de prezentele norme, se aplica inclusiv in cazul despagubirii stabilite prin hotarare judecatoreasca.

Art. 38. - Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se intelege:

a) pretul de comercializare practicat de unitatile de specialitate din Romania la data producerii accidentului;

b) pentru autovehiculele care nu se comercializeaza in Romania, pretul corespunzator din cataloagele de specialitate, echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului;

c) pentru tipurile de autovehicule la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valoarea stabilita prin asimilare cu pretul de vanzare1), practicat la data accidentului, al unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare din productia interna sau externa.

___________

1) In lipsa acestor preturi se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.

Art. 39. - (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste in raport cu vechimea, utilizarea si starea de intretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de costul de inlocuire a partilor componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste in baza documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor sau al inlocuirilor respective.

(2) Criteriile pentru stabilirea uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevazute in anexa nr. 1.

Art. 40. - Se acorda despagubiri si pentru:

1. acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;

2. in cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:

a) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului (cu exceptia cazurilor de dauna totala) la unitatea de specialitate din Romania, cea mai apropiata de locul accidentului, care poate face reparatia, sau la locul cel mai apropiat de adapostire a autovehiculului;

b) cheltuielile de transport pana la localitatea de domiciliu a persoanelor care au efectuat voiajul in autovehiculul avariat, fara a se putea depasi tariful prevazut pentru transportul cu trenul clasa a II-a;

c) cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractata de acesta, pana la destinatie;

d) cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.

Art. 41. - In cazul persoanei pagubite cu domiciliul/sediul in strainatate, detinatoare a autovehiculului inmatriculat in strainatate:

1. daca reparatia s-a efectuat in strainatate, despagubirile urmand a se plati in valuta, costul reparatiei este cel prevazut in documentatia de reparatie, avandu-se in vedere avariile constatate de asigurator, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;

2. in cazul in care reparatia s-a facut in Romania si se solicita plata despagubirii in valuta, calcularea in valuta a costurilor reparatiei, stabilite in lei, se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparatii;

3. in cazul in care se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluarii facute de asigurator, avandu-se in vedere constatarile retinute de autoritatile publice competente, cercetarile efectuate de asigurator in legatura cu dinamica accidentului si intinderea prejudiciului, precum si, daca este cazul, documentele prezentate ulterior privind platile efectiv facute de cel pagubit. Calcularea in valuta a despagubirilor stabilite in lei se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data propunerii facute de catre asigurator persoanei pagubite si acceptate de catre aceasta;

4. in cazul in care se solicita plata in lei a despagubirii stabilite in valuta, se va calcula echivalentul in lei al acesteia la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data propunerii facute de catre asigurator persoanei pagubite si acceptate de catre aceasta;

5. calcularea in valuta a limitelor privind cuantumul despagubirilor prevazute in reglementarea in vigoare la data producerii accidentului se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.

Art. 42. - In cazurile in care despagubirile urmeaza sa fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, suma de recuperat reprezinta:

a) despagubirea stabilita in lei, in cazul in care plata acesteia s-a facut de catre asigurator in lei;

b) despagubirea stabilita si platita in valuta, echivalata in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii externe de catre asigurator.

SECTIUNEA B
Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor

Art. 43. - La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:

1. in caz de vatamare corporala:

a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;

b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de catre persoana vatamata, probat cu documente justificative, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;

c) salariul de baza minim brut pe economie, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau calificare;

d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), probate cu documente justificative si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare;

e) cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul de baza minim brut pe economie;

2. in caz de deces:

a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;

b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;

c) veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului.

SECTIUNEA C
Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decat cele prevazute la sectiunile A si D

Art. 44. - (1) Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor existente pe piata la data producerii riscului asigurat, in limitele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a).

(2) In cazul in care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asigurator.

SECTIUNEA D
Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii sau pieirii animalelor

Art. 45. - (1) Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii accidentului.

(2) Pagubitul va prezenta o adeverinta de la primarie, din care sa rezulte ca este proprietarul animalului respectiv.

(3) In cazul animalelor care se impune a fi sacrificate, iar carnea poate fi valorificata, se va lua in calculul recuperarii suma primita pentru cantitatea de carne valorificata.

CAPITOLUL IV
Plata despagubirilor

Art. 46. - (1) Asiguratorul va efectua plata despagubirilor in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii de catre persoana pagubita a ultimului document necesar finalizarii dosarului de daune. Persoana pagubita va specifica in cererea de despagubire modalitatea de plata: in numerar sau prin ordin de plata, in cont bancar personal sau in contul bancar al unitatii de specialitate care a efectuat reparatia.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care in drepturile persoanei pagubite s-a subrogat asiguratorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, astfel:

a) daca nu exista obiectii asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita in cel mult 20 de zile calendaristice;

b) daca exista obiectii asupra acestor sume, acestea se vor comunica solicitantului in termen de cel mult 15 zile calendaristice, urmand ca in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solutionarea obiectiunilor sa se efectueze plata.

(3) Fata de termenele prevazute mai sus asiguratorul de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule va reactualiza cuantumul despagubirii cu o cota procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere in efectuarea platilor.

Art. 47. - (1) O data cu incasarea despagubirii persoana pagubita va mentiona in scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie de la asigurator in legatura cu paguba respectiva.

(2) In situatia efectuarii platii de catre asigurator direct in contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita daca in termen de 30 de zile de la data intrarii sumei in contul sau bancar nu a notificat asiguratorului eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 48. - (1) In cazurile in care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul va acorda despagubiri fara a mai fi necesara incuviintarea asiguratului, in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila si investita cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995, cu modificarile ulterioare, si ale prezentelor norme.

(2) In cazul obligarii la prestatii banesti periodice, sumele stabilite in conditiile prevazute la alin. (1) se vor plati pana la reducerea sau incetarea starii de nevoie ori a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor maxime de despagubire prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b).

Art. 49. - In cazul in care dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotarare a organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se vor stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti pentru cheltuielile prevazute la art. 43 pct. 2.

Art. 50. - Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgand din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei in care ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiasi accident.

Art. 51. - Asiguratorii autorizati pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sunt obligati sa comunice asiguratilor conditiile privind aceasta asigurare, prevazute de prezentele norme.

Art. 52. - Pentru respectarea intereselor asiguratilor Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin atributiile sale, analizeaza si rezolva eventualele reclamatii primite de la asigurati sau alte persoane fizice si juridice care apeleaza la serviciile asiguratorilor ori brokerilor de asigurare, putand lua masuri impotriva nerespectarii conditiilor prevazute in prezentele norme, potrivit art. 54.

Art. 53. - La primirea despagubirii pe baza conventiei persoana pagubita isi ia un angajament scris, prin care se obliga sa restituie de indata despagubirea primita, in cazul in care actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de alte autoritati competente sa cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.

Art. 54. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile ulterioare.

Art. 55. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6a), 6b) si 7 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1

la norme

CRITERII
pentru stabilirea uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule

TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1

pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9

Ani

Coeficient de uzura (%)

Stare de intretinere buna

Stare de intretinere medie

Stare de intretinere satisfacatoare

1

0

4

6

5

9

13

2

12

18

28

18

28

35

3

23

33

40

26

37

45

4

30

42

50

34

45

53

5

37

48

56

41

52

59

6

45

55

62

48

58

65

7

51

62

69

53

65

72

8

56

67

75

58

70

78

9

60

72

80

61

73

82

10

62

74

84

63

75

85

peste 10

63

75

85

NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.


TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2

pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9

Ani

Coeficient de uzura (%)

Stare de intretinere buna

Stare de intretinere medie

Stare de intretinere satisfacatoare

1

0

5

7

6

10

15

2

12

20

27

18

25

34

3

23

30

39

28

35

44

4

33

40

48

37

45

52

5

41

49

56

44

52

60

6

47

55

63

50

58

65

7

53

60

68

55

64

70

8

58

66

72

60

68

74

9

63

70

76

65

71

77

10

66

73

79

67

74

80

11

68

75

82

69

76

83

12

70

77

84

71

78

85

peste 12

71

78

85

NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

_______________

*) Corectia se va face prin adunare, daca parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scadere, daca parcursul real este mai mic.NIVELUL PRIMELOR DE ASIGURARE PENTRU ASIGURAREA OBLIGATORIE DE
RASPUNDERE CIVILA PENTRU PAGUBE PRODUSE TERTILOR PRIN
ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE, PENTRU ANUL 2004

____________

1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

   I. *) In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania             lei
                   |-----------------------------------------------------------------------------------|
                   |01 ianuarie - 31 decembrie | 01 ianuarie - 30 iunie  | 01 iulie - 31 decembrie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. |   Felul autovehiculului   |Pers. fizice|Pers. juridice|Pers. fizice|Pers. juridice|Pers. fizice|Pers. juridice|
|crt.|                |      |       |      |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren si automobile mixte a caror masa maxima autorizata nu depaseste 3,5 t)  |
|  |autosanitare, auto rulote, avand cap. cilindrica:                                  |
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |a) pana la 1200 cmc       |  1.120.000|   1.330.000|   560.000|    665.000|   560.000|    665.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |b) intre 1201-1400 cmc     |  1.280.000|   1.650.000|   640.000|    825.000|   640.000|    825.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |c) intre 1401-1600 cmc     |  1.520.000|   2.230.000|   760.000|   1.115.000|   760.000|   1.115.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |d) intre 1601-1800 cmc     |  1.660.000|   2.420.000|   830.000|   1.210.000|   830.000|   1.210.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |e) intre 1801-2000 cmc     |  2.140.000|   2.920.000|  1.070.000|   1.460.000|  1.070.000|   1.460.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |f) peste 2000 cmc        |  2.560.000|   3.530.000|  1.280.000|   1.765.000|  1.280.000|   1.765.000|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Autovehicule pentru transport de persoane (inclusiv autospecializate pentru transport de persoane):         |
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |a) intre 10-17 locuri pe scaune,|      |       |      |       |      |       |
|  |inclusiv cel al conducatorului |  3.390.000|   4.020.000|  1.695.000|   2.010.000|  1.695.000|   2.010.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |b) peste 18 locuri pe scaune,  |      |       |      |       |      |       |
|  |inclusiv cel al conducatorului |  6.140.000|   7.290.000|  3.070.000|   3.645.000|  3.070.000|   3.645.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |c) tramvaie, troleibuze     |  -----  |   5.840.000|  -----  |   2.920.000|  -----  |   2.920.000|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Motocicluri cu sau fara atas  |   890.000|   1.460.000|   445.000|    730.000|   445.000|    730.000|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |Tractoare rutiere avand puterea motorului:                                     |
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |a) pana la 45 CP inclusiv    |   750.000|    750.000|   375.000|    375.000|   375.000|    375.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |b) peste 45 CP         |  3.650.000|   3.650.000|  1.825.000|   1.825.000|  1.825.000|   1.825.000|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Alte autovehicule decat cele mentionate la pct. 1-4, a caror masa totala maxima autorizata este de:         |
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |a) pana la 2.300 kg       |  2.210.000|   3.190.000|  1.105.000|   1.595.000|  1.105.000|   1.595.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |b) intre 2.301-3.500 kg     |  3.480.000|   4.380.000|  1.740.000|   2.190.000|  1.740.000|   2.190.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |c) intre 3.501-7.500 kg     |  4.760.000|   5.480.000|  2.380.000|   2.740.000|  2.380.000|   2.740.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |d) intre 7.501-16.000 kg    |  5.840.000|   7.290.000|  2.920.000|   3.645.000|  2.920.000|   3.645.000|
|  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |e) peste 16.000 kg       |  7.290.000|   9.480.000|  3.645.000|   4.740.000|  3.645.000|   4.740.000|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*) a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.

b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba.

c) Primele de asigurare aferente perioadelor stabilite mai sus se incaseaza la cuantumul prevazut fara a fi posibila fractionarea acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5, alin. 2 din norme.

d) Pentru toate autovehiculele care nu sunt mentionate expres la pct. 1 se vor aplica tarifele de la pct. 5 (autoutilitare, autofurgoane, autocamioane, autospeciale).  II. *) In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate
in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in perioada in care se afla pe
teritoriul Romaniei.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |Prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de  |
|   Felul autovehiculului    |luna, in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2004, pentru |
|                 |fiecare autovehicul inmatriculat in strainatate (lei)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Autoturisme                 |         3.010.000         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Motocicluri                 |         1.160.000         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Alte autovehicule decat autoturisme si   |         7.410.000         |
|  motocicluri, inclusiv remorci si semiremorci|                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

*) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.