ORDIN Nr. 5 din 17 iunie 2002

privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
în conformitate cu dispozitiile art. 3 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 11 iunie 2002, prin care s-au aprobat persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în baza îndeplinirii criteriilor de selectie prevazute la art. 1 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2002,
emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Lista oficiala cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Agrearea acordata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor persoanelor juridice prevazute la art. 1 este valabila pentru perioada 1 iulie 2002 - 30 iunie 2003.

ART. 3
Secretariatul tehnic al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan

ANEXA 1*)

*) Anexa este reprodusa în facsimil.

LISTA OFICIALA
cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru perioada 1 iulie 2002 - 30 iunie 2003:

BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE - GSG SA Str. Doamnei nr. 4, sect. 3 Bucuresti ,

S.C. "Price Waterhouse Coopers Management Consultants" S.R.L., Str. Costache Negri nr. 1-5, sect. 5, Bucuresti,

S.C. "Darian Rom Suisse" S.R.L., Str. Observatorului nr. 146, Cluj-Napoca,

S.C. "SOCIETATEA GENERALA A EXPERTILOR TEHNICI" S.A., Str. Ilfov nr. 1, sect. 5, Bucuresti,

S.C. "ROMCONTROL" S.A., Str. Polona nr. 16, sector 1, Bucuresti,

S.C. "ROMANIAN EXPERT CONSULTING" S.A., Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 5, ap. 134, sect. 3, Bucuresti,

S.C. "CMF CONSULTING" S.A., Str. Unitatii nr. 91, bl. B7, sc. A, ap. 4, sect. 3, Bucuresti,

S.C. "R.T.S CONSULTING" S.R.L., Piata Alba Iulia nr. 7, sect. 3, Bucuresti,

S.C. "FINcontrol Consulting" S.R.L., Str. Dristor nr. 112, bl. 13, ap. 45, sect. 3, Bucuresti,

S.C. "ALFA CHIM CONSULTING" S.R.L., Str. Bogdanesti nr. 24, Timisoara,

S.C. "ROMCONST CONSULTING" S.A, Bd. Unirii nr. 16, Baia Mare,

S.C. "IPCMG" S.A. Calea Victoriei nr. 218, sect. 1, Bucuresti,

S.C. "FENCO" S.A. Str. Brezoianu nr. 60, sect. 1, Bucuresti,

S.C. "FINEVEX" S.R.L., B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. L66, ap. 23, Constanta,

S.C. "TEHNOCONCEPT EXPERT" S.R.L. Str. Meilor nr. 22, bl. 224, ap. 92, sect. 2, Bucuresti,

S.C. "Rom Serv Prest" S.R.L. Str. George Enescu nr. 11, Oradea,

S.C. "FINCONEV TOMIS" S.R.L., Piata Ovidiu nr. 11, bl. A, sc. D, ap. 14, Constanta.