ORDIN Nr. 6 din 23 iulie 2002

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 29 iulie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 4 iulie 2002 prin care s-au adoptat Normele privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor,
emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se pun în aplicare Normele privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Secretariatul tehnic al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PRESEDINTELE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR,
NICOLAE EUGEN CRISAN

 

ANEXA 1

NORME
privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor

ART. 1
Prezentele norme stabilesc limita minima, actualizata conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, a capitalului social varsat sau, în cazul unei societati mutuale, a fondului de rezerva libera varsat, pe care asiguratorii au obligatia de a-l mentine potrivit prevederilor art. 16 din legea sus-mentionata.

ART. 2
De la data publicarii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, capitalul social varsat sau, în cazul unei societati mutuale, fondul de rezerva libera varsat se actualizeaza si nu poate fi mai mic de:
a) 15 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptând asigurarile obligatorii;
b) 30 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale;
c) 21 miliarde lei pentru activitatea de asigurari de viata;
d) suma valorilor prevazute la lit. a) si c) sau b) si c), dupa caz, în functie de activitatile de asigurare desfasurate.

ART. 3
Acordarea autorizatiei de constituire se va face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) si ale art. 16 alin. (2) si (4) din Legea nr. 32/2000, ale art. 3 pct. 1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, precum si ale prezentelor norme.

ART. 4
Asiguratorii autorizati la data intrarii în vigoare a prezentelor norme vor proceda la majorarea capitalului social la nivelul prevazut la art. 1, cu respectarea prevederilor art. 6 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, pâna la data de 30 aprilie 2003.

ART. 5
Majorarea capitalului social se va realiza în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, coroborat cu art. 207 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

ART. 6
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000.