ORDIN nr. 8 din 22 noiembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 30 noiembrie 2001 Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, tinand seama de dispozitiile art. 5, 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, astfel cum au fost modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 22 noiembrie 2001 prin care s-au adoptat Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, emite urmatorul ordin:


Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan Bucuresti, 22 noiembrie 2001. Nr. 8.ANEXA

NORME

privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii

de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin

accidente de autovehiculeComisia de Supraveghere a Asigurarilor

Norma

din 22 noiembrie 2001

privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 30 noiembrie 2001In temeiul prevederilor art. 5, 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta urmatoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare si termenele de plata ale acestora, limitele despagubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de aplicare a acestei asigurari, autorizarea asiguratorilor si alte elemente pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.


TITLUL I

Nivelul primelor de asigurare, termenele de plata a acestora

si limitele despagubirilor


Art. 1. - Nivelul primelor de asigurare pentru anul 2002 este prevazut in anexa nr. 2.


Art. 2. -

  1. In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania primele de asigurare se platesc astfel:

  2. pentru autovehiculele care sunt deja inmatriculate la data de 31 decembrie 2001, primele se platesc pentru intreg anul 2002 sau fractionat, aferent perioadelor: - 1 ianuarie-31 decembrie 2002, pana la data de 31 decembrie 2001; - 1 ianuarie-31 mai 2002, pana la data de 31 decembrie 2001; - 1 iunie-31 decembrie 2002, pana la data de 31 mai 2002;

  3. anterior inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza/reinmatriculeaza in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002;

  4. anterior eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie.

  5. In cazul platii anticipate si integrale pana la data de 31 decembrie 2001 a primelor de asigurare aferente perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2002 toate categoriile de asigurati beneficiaza de o reducere cu 10% a primelor de asigurare, cu exceptia asiguratilor, persoane fizice pensionate, care beneficiaza de o reducere cu 20% a primelor de asigurare in baza talonului sau a deciziei de pensionare.

  6. In cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare prevazute la art. 1, detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul intrarii in vigoare a asigurarii.


Art. 3. - Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza temporar, respectiv cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara, precum si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.


Art. 4. - Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza permanent in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii raspunderii asiguratorului si data de 31 decembrie 2002 reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.


Art. 5. -

  7. Pentru autovehiculele apartinand agentilor economici care desfasoara o activitate sezoniera in agricultura sau constructii si care nu sunt utilizate timp de cel putin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.

  8. Detinatorii de parcuri auto formate din cel putin 20 de autovehicule inmatriculate pot negocia cu asiguratorii autorizati pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule plata fractionata a primelor de asigurare prevazute in anexa nr. 2.


Art. 6. - In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul in care se afla pe teritoriul Romaniei, primele de asigurare aferente perioadei in care autovehiculul neasigurat se afla in Romania se platesc anticipat si integral, astfel:
a) in mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate;

b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizati, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.


Art. 7. - Raspunderea asiguratorului incepe:

  9. din momentul platii primei de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si la art. 6;

  10. dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare in numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si s-a eliberat documentul de asigurare, pentru celelalte situatii, altele decat cele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si la art. 6.


Art. 8. -

  11. Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in tichetul de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului.

  12. Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii.

  13. Nu este angajata raspunderea asiguratorului in cazul documentelor de asigurare sau de incasare falsificate ori care au fost sustrase din gestiunea acestuia.


Art. 9. -

  14. Pentru autovehiculele care se radiaza din circulatie in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala.

  15. Diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, si numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.


Art. 10. -

(1) In unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in urmatoarele limite:
a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 400.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;
b) pana la 100.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 500.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.
(2) Limitele despagubirilor mentionate la alin. (1) se aplica in cazul daunelor produse prin accidente de autovehicule survenite in anul 2002.


Art. 11. -

(1) Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in cazul controalelor efectuate de ofiterii si subofiterii de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare in Romania sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea.
(2) In vederea identificarii de catre organele abilitate a autovehiculelor pentru care a fost incheiata asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor elibera o vinieta de aceeasi culoare cu tichetul de asigurare, care va fi aplicata pe parbrizul autovehiculului.
(3) Modelul, continutul si culoarea tichetului de asigurare si cele ale vinietei vor fi comunicate asiguratorilor o data cu autorizarea acestora.


Art. 12. - Nivelul amenzilor si celelalte sanctiuni sunt prevazute la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995, respectiv:
a) refuzul societatii comerciale autorizate de a incheia asigurarea obligatorie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, prevazuta la art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2000, putandu-se lua si masura de suspendare a activitatii pe o perioada de pana la un an, potrivit art. 63 din Legea nr. 136/1995;
b) incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 din Legea nr. 136/1995 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, prevazuta la art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2000, si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii, potrivit art. 64 din Legea nr. 136/1995.


TITLUL II

Autorizarea asiguratorilor si alte elemente referitoare la practicarea

asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse

tertilor prin accidente de autovehicule


Art. 13. - In vederea obtinerii autorizarii de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, asiguratorul solicitant trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

  16. sa fie reautorizat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 si ale Normelor nr. 2/2001 emise prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001;

  17. sa dispuna de un capital social varsat, prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 32/2000;

  18. sa dispuna de active lichide care sa reprezinte cel putin 50% din valoarea capitalului social varsat prevazut la lit. b), asa cum sunt ele prevazute la art. 4 alin. 2 din Normele nr. 6/2001 emise prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;

  19. asiguratorul care solicita autorizarea va constitui un depozit bancar pe o perioada de 12 luni, in baza unui contract incheiat cu o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, care va reprezenta cel putin 50% din valoarea activelor prevazute la lit. c) si care nu va putea fi eliberat de banca decat cu acordul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa stingerea tuturor obligatiilor societatii de asigurare autorizate conform prezentelor norme; la constituirea acestui depozit bancar asiguratorul va solicita bancii mentionarea unei astfel de conditii exprese de eliberare a acestuia;

  20. sa dispuna de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate (sucursala, agentie, punct de lucru etc.) in fiecare judet si in municipiul Bucuresti;

  21. pentru fiecare unitate sa dispuna de personal propriu specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si sa efectueze plati de despagubire la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet;

  22. sa practice de cel putin 2 ani asigurarea facultativa de autovehicule.


Art. 14. - In vederea obtinerii autorizarii de practicare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:

  23. cerere de autorizare pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila a autovehiculelor si o documentatie din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 13;

  24. un raport privind contractele de asigurare facultativa a autovehiculelor din ultimii 2 ani (prime incasate, comisioane si daune platite, volumul rezervei pentru daunele nelichidate, numar de contracte incheiate si numar de dosare de dauna, din care ramase nelichidate), precum si reteaua teritoriala;

  25. copie de pe contractul de depozit incheiat de asigurator cu banca, potrivit art. 13 lit. d);

  26. un angajament al conducerii societatii, din care sa rezulte ca va respecta intocmai prevederile prezentelor norme, sub sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000.


Art. 15. - In baza prevederilor prezentelor norme asiguratorii vor fi autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2002.

Art. 16. -

  27. In aplicarea prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995, modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, precum si ale art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, avand in vedere elaborarea si publicarea prezentei legislatii, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor autorizati pentru practicarea acestei asigurari si pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor, se preleva o cota procentuala de 0,88% din volumul primelor de asigurare incasate lunar pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.

  28. Sumele determinate prin aplicarea cotei de 0,88% asupra volumului lunar al primelor de asigurare incasate vor fi varsate pana la data de 2 a lunii urmatoare in contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria municipiului Bucuresti.

  29. Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente primelor de asigurare incasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in cursul lunii decembrie 2001, pentru exercitiul financiar 2002, se vor varsa pana la data de 25 ianuarie 2002.


Art. 17. -

  30. Asiguratorii au obligatia de a intocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 3a) si 3b).

  31. Asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte trimestriale, care vor fi intocmite in baza evidentelor lunare, cumulate pentru fiecare trimestru al anului, pana la data de 30 a lunii urmatoare fiecarui sfarsit de trimestru.


Art. 18. - In contabilitatea asiguratorului autorizat pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:
1. Evidentierea primelor de asigurare RCA incasate in exercitiul financiar 2001 si aferente exercitiului financiar 2002:

5121 "Conturi curente  =  472 "Venituri inregistrate 
     la banci"           in avans"; 


2. La inceputul exercitiului financiar 2002, o data cu aplicarea noilor reglementari contabile specifice domeniului asigurarilor, primele de asigurare RCA, vor fi evidentiate astfel:

401 "Decontari privind      =      702 "Venituri din
  primele de asigurare"             prime brute subscrise 
                          privind asigurarile 
                          generale directe" 

concomitent,

4742 "Venituri    =   401 "Decontari     - cu primele 
   inregistrate in       privind primele   de asigurare 
   avans privind        de asigurare"    incasate in 
   asigurarile                   exercitiul 
   generale"                    financiar 2001; 


3. Evidentierea sumei virate in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit art. 16 alin. (2):

6432 "Cheltuieli cu alte  =  4472 "Fonduri speciale, 
   impozite, taxe si         taxe si varsaminte 
   varsaminte asimilate       asimilate privind 
   privind asigurarile        asigurarile generale" 
   generale" (analitic        (analitic distinct) 
   distinct) 
4472 "Fonduri speciale,   =   5442 "Conturi curente 
   taxe si varsaminte        la banci privind 
   asimilate privind         asigurarile generale". 
   asigurarile generale" 
   (analitic distinct) 


TITLUL III

Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii

de raspundere civila pentru pagube produse tertilor

prin accidente de autovehicule


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 19. - Asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.


Art. 20. - Asiguratorii acorda despagubiri:

  32. indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;

  33. pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, dar numai atat timp cat acestea sunt montate pe autovehicul, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, dar numai in timpul in care acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;

  34. daca paguba a fost produsa din culpa conducatorului autovehiculului, prin fapta lucrului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor sau a produselor transportate.


Art. 21. -

  35. In situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba care ii este imputabila. In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte.

  36. In situatia in care din acte nu rezulta intinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.


Art. 22. - Asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:

  37. cazurile in care detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:

  38. dintr-un caz de forta majora;

  39. din culpa exclusiva a persoanei pagubite;

  40. din culpa exclusiva a unei terte persoane;

  41. pagubele produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate, daca au fost provocate de un alt autovehicul apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica asigurata;

  42. pagubele cauzate in situatiile in care la data accidentului detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sau raspunderea asiguratorului nu incepuse;

  43. pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;

  44. partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;

  45. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;

  46. cheltuielile facute in procesul penal de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;

  47. sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;

  48. pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, daca intre detinatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc., cu titlu oneros sau gratuit);

  49. pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru;

  50. pagubele produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;

  51. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;

  52. pretentiile referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa reparatie.


CAPITOLUL II

Stabilirea despagubirilor


Art. 23. -

Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se poate face in cazurile in care, din actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din instiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati, rezulta raspunderea civila a detinatorului sau a conducatorului autovehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.

In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la imprejurarile producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.

Despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori in cazul in care nu a avut loc contact material intre autovehiculul detinatorului asigurat si persoana pagubita sau bunurile acesteia.


Art. 24. - La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare prevazuta in prezentele norme.


Art. 25. -

  53. In situatia realizarii conventiei dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, asiguratorul va efectua plata in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data finalizarii dosarului de daune.

  54. Asiguratorii sunt obligati sa raporteze lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cazurile de depasire a termenului prevazut la alin. (1), sub sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000.


A. Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor, inclusiv vehiculelor, cu exceptia celor inmatriculate in strainatate si care apartin persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate


Art. 26. -

  55. Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei si nici diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa.

  56. Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea autovehiculului.

  57. Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de achizitie, din care se scade valoarea eventualelor parti ramase neavariate.

  58. La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.

  59. Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se intelege numai cele a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.

  60. Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci cand partile avariate din cauza accidentului reprezinta cel putin 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.

  61. Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitatea de comercializare a autovehiculelor, a partilor componente, a pieselor inlocuitoare si a materialelor pentru acestea, precum si sa execute lucrari de intretinere si reparatie la autovehicule.

  62. De regula reparatiile se vor efectua in unitati de specialitate care sunt agreate de asiguratori printr-o conventie incheiata in acest sens, costurile reparatiilor urmand sa fie platite de asigurator direct catre unitatile de specialitate agreate. Asiguratorii vor incheia conventii cu cel putin 3 unitati service auto specializate in activitatea de depanare a autovehiculelor de productie interna si/sau de productie externa. Sunt exceptate de la aceasta prevedere autovehiculele care sunt in perioada de garantie.

  63. In situatia in care pagubitul doreste ca repararea autovehiculului sa fie executata in alte unitati de specialitate, asiguratorul va deconta cheltuielile efectuate de pagubit pana la nivelul tarifelor practicate de unitatile de specialitate agreate de asigurator.

  64. In cazurile in care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea cu plata in valuta a unor parti componente, piese sau materiale, costul acestora este egal cu costul prevazut in actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuieli de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta), echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii facturii de catre pagubit, fara a putea depasi 90 de zile de la data accidentului. In aceste cazuri costul partilor componente, pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate din Romania, daca acestea sunt comercializate si in Romania. In situatia in care se depaseste termenul de 90 de zile de la data accidentului, pentru stabilirea despagubirii se vor avea in vedere preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului sau, in lipsa acestora, preturile de catalog echivalate in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data ultimei zile a acestui termen.

  65. Cheltuielile cu manopera, inclusiv cu demontarea si montarea, sunt cele prevazute in tarifele practicate, la data producerii accidentului, de unitatile de specialitate agreate de catre asigurator.

  66. Costul reparatiilor efectuate la autovehicule, inclusiv costul de inlocuire a partilor componente si a pieselor avariate, se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate agreate de asigurator, daca reparatia se executa in cel mult 60 de zile de la data producerii accidentului.

  67. In cazul in care reparatiile autovehiculului se efectueaza in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si, daca este cazul, si a documentelor justificative privind platile facute, prezentate ulterior efectuarii reparatiilor. In astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depasi, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare si tarifele pentru manopera practicate de unitatile de specialitate agreate de asiguratori.

  68. Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileste prin asimilare cu preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate pentru partile componente sau piesele unor autovehicule similare sau, in caz contrar, pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb. In cazul in care preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, se va calcula echivalentul in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii sumei de despagubire.

  69. In situatiile aplicarii prevederilor alin. (10) si (13), daca se prezinta documente justificative de la unitatile de specialitate cu care asiguratorul nu are incheiata o conventie de autorizare, pentru cheltuielile efectiv facute intr-un termen de 60 de zile de la data platii despagubirii, la cererea persoanei pagubite se va putea acorda diferenta dintre sumele efectiv platite si preturile avute in vedere la calculul despagubirii pe baza evaluarii asiguratorului pentru fiecare element, tinandu-se seama de preturile utilizate de unitatile de specialitate agreate.


Art. 27. -

  70. Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazandu-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzatoare.

  71. Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzatoare, prevazute de prezentele norme, se aplica inclusiv in cazul despagubirii stabilite prin hotarare judecatoreasca.


Art. 28. - Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se intelege:

  72. pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, apartinand persoanelor fizice, cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate si a persoanelor juridice romane, care se comercializeaza in Romania, preturile practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului;

  73. pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, apartinand persoanelor fizice, cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate si a persoanelor juridice romane, care nu se comercializeaza in Romania, preturile de vanzare practicate la data accidentului in tara care a fabricat autovehiculul respectiv*, echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului;

  74. pentru tipurile de autovehicule la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valorile stabilite prin raportare la preturile de vanzare, practicate la data accidentului, ale unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare, din productie interna sau externa).


* In lipsa acestor preturi se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.


Art. 29. -

  75. Uzura autovehiculului avariat se stabileste in raport cu vechimea, utilizarea si starea de intretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de costul de inlocuire a partilor componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste in baza documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor sau al inlocuirilor respective.

(2) Criteriile de stabilire a uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevazute in anexa nr. 1.


Art. 30. - Se acorda despagubiri si pentru:

  76. acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;

  77. acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului la service-ul agreat de asigurator, cel mai apropiat de locul accidentului, care poate face reparatia, sau la locul cel mai apropiat de adapostire a autovehiculului (daca acesta nu se poate deplasa prin forta proprie), probate cu documente justificative.


B. Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii sau pieirii animalelor


Art. 31. - Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii riscului asigurat.


C. Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decat cele prevazute la pct. A si B


Art. 32. -

  78. Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor in vigoare la data producerii riscului asigurat, in limitele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a).

  79. In cazul in care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asigurator.


D. Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor apartinand persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate


Art. 33. - La stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, asiguratori si pagubiti, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se vor avea in vedere si urmatoarele:

  80. in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate despagubirile acordate de asiguratori nu pot depasi diferenta dintre valoarea acestora la data producerii accidentului si valoarea ramasa;

  81. in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate valoarea acestora la data producerii accidentului se stabileste in baza preturilor practicate in tara in care este inmatriculat autovehiculul ori in tara in care a fost fabricat autovehiculul in cauza. In lipsa acestor preturi se vor avea in vedere valorile reale conform cataloagelor de specialitate;

  82. prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea stabilita conform prevederilor pct. 2;

  83. in cazul in care reparatia se efectueaza in strainatate, despagubirile urmand a se plati in valuta, costul reparatiei este cel prevazut in documentatia de reparatie, avandu-se in vedere avariile constatate, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;

  84. in cazul in care reparatiile nu s-au executat in Romania si se solicita plata in valuta a despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor in strainatate, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluarii facute de asigurator, avandu-se in vedere constatarile retinute de autoritatile publice competente, cercetarile efectuate de asigurator in legatura cu dinamica accidentului si intinderea prejudiciului, precum si, daca este cazul, documentele prezentate ulterior privind platile efectiv facute de cel pagubit;

  85. in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate si avariate, care nu se pot deplasa prin forta proprie, se platesc despagubiri si pentru:

  86. 75% din cheltuielile de transport al persoanelor care au efectuat voiajul in autovehiculul avariat, fara a se putea depasi 75% din tariful prevazut pentru transportul cu avionul clasa "Economic";

  87. transportul autovehiculului respectiv, inclusiv al remorcii tractate de acesta de la locul accidentului pana la cel mult atelierul de reparatii din tara de domiciliu, cu exceptia cazurilor de dauna totala;

  88. 75% din cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv in remorca tractata de acesta, pana la locul de destinatie;

  89. cheltuielile prevazute la pct. 6 trebuie justificate cu documente eliberate de catre societatile de transport specializate;

  90. calcularea in valuta a limitelor de despagubire se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.


Art. 34. -

  91. In cazul in care reparatia s-a facut in Romania si se solicita plata in valuta, calcularea in valuta a despagubirilor stabilite in lei se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparatii.

  92. In cazul in care reparatiile nu s-au efectuat si se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor pe baza de deviz, costul pagubelor se stabileste luandu-se in considerare preturile din cataloagele pentru piese de schimb. In cazul in care se solicita efectuarea despagubirii in lei si preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, se va calcula echivalentul in lei al acestora la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.


Art. 35. - In cazurile in care despagubirile urmeaza sa fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, suma de recuperat reprezinta:

  93. despagubirea stabilita in lei, daca reparatia a fost efectuata total sau partial in Romania;

  94. despagubirea platita in valuta, echivalata in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii externe, daca reparatia a fost efectuata in strainatate.


E. Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor


Art. 36. - La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:

  95. in caz de vatamare corporala:

  96. diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;

  97. venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de catre persoana vatamata, dovedit cu documente de evidenta fiscala, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;

  98. salariul minim pe economie in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau calificare;

  99. eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), probate cu documente justificative si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de lege;
  e) cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul minim pe economie;

  100. in caz de deces:

  101. cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, pe baza documentelor justificative;

  102. cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;

  103. veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului.


CAPITOLUL III

Avizarea si constatarea pagubelor


Art. 37. - Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare cu care detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului a incheiat asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.


Art. 38. -

  104. In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste la data producerii accidentului limita maxima prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita maxima si totalul cuantumului despagubirilor.

  105. In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste la data producerii accidentului limita maxima prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fara insa a se depasi la data producerii accidentului, pentru fiecare persoana vatamata, limita pe persoana prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului.


Art. 39. -

  106. Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori se da:

  107. pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de catre detinatorul autovehiculului, iar in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, si de catre conducatorul auto raspunzator de producerea pagubei;

  108. pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de catre persoana pagubita (in cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora).

  109. In situatiile prevazute la alin. (1), in cazul persoanelor fizice incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate a ambilor soti (spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate etc.), de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora.


Art. 40. - Constatarea pagubelor se efectueaza si in cazurile in care nu s-a primit inca instiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, insa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si imprejurarile accidentului.


Art. 41. -

  110. Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.

  111. Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.

  112. Eventualele modificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.

  113. Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.


Art. 42. - Asiguratorii pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii stabilirea marimii avariilor si a cuantumului pagubelor se va face in baza datelor consemnate in actele autoritatilor publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate agreate de asigurator, a declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate autovehiculului si, dupa caz, a eventualelor parti componente sau piese avariate inlocuite, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.


Art. 43. -

  114. O data cu plata despagubirii persoana pagubita va mentiona in scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie de la asigurator in legatura cu paguba respectiva.

  115. In situatia efectuarii platii de catre asigurator direct in contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita daca in termen de 30 de zile de la data platii nu a notificat asiguratorului eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.


CAPITOLUL IV

Dispozitii finale


Art. 44. -

  116. In cazurile in care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul va acorda despagubiri fara a mai fi necesara incuviintarea asiguratului, in baza hotararii judecatoresti ramase definitive si investite cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995 si ale prezentelor norme.

  117. In cazul obligarii la prestatii banesti periodice sumele stabilite in conditiile prevazute la alin. (1) se vor plati pana la reducerea sau incetarea starii de nevoie sau a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor maxime de indemnizare prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii prejudiciului.


Art. 45. - In cazul in care dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotarare a organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se pot stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti pentru cheltuielile prevazute la art. 36 pct. 2.


Art. 46. - Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgand din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei in care ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiasi accident.


Art. 47. - Asiguratorii autorizati pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sunt obligati sa comunice asiguratilor conditiile privind aceasta asigurare, prevazute de prezentele norme.


Art. 48. - Pentru respectarea intereselor asiguratilor Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin atributiile sale, analizeaza si rezolva eventualele reclamatii primite de la asigurati sau alte persoane fizice si juridice care apeleaza la serviciile asiguratorilor sau brokerilor de asigurare, putand lua masuri impotriva nerespectarii conditiilor prevazute in prezentele norme, potrivit art. 49.


Art. 49. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000.


Art. 50. - Anexele nr. 1, 2, 3a) si 3b) fac parte integranta din prezentele norme.ANEXA Nr. 1
la norme


CRITERII

pentru stabilirea uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule


ANEXA Nr. 2
la norme

                         NIVELUL 

            primelor de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru 
          pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2002 
 
         I*). In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania 
 
                                                    - lei- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1 ianuarie-31 decembrie  1 ianuarie-31 mai  1 iunie-31 decembrie 
         Felul         -------------------------------------------------------------------- 
       autovehiculului       persoane   persoane   persoane  persoane persoane  persoane 
                     fizice   juridice   fizice   juridice  fizice  juridice 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Autoturisme (inclusiv autoturisme 
de teren si automobile mixte a caror 
masa totala maxima autorizata nu 
depaseste 3,5 t), autosanitare, 
autorulote, avand capacitatea 
cilindrica de: 
a) pana la 1.200 cm3            635.000   756.000   271.000  320.000  364.000  436.000 
b) intre 1.201-1.400 cm3          727.000   940.000   304.000  395.000  423.000  545.000 
c) intre 1.401-1.600 cm3          868.000  1.269.000   371.000  540.000  497.000  729.000 
d) intre 1.601-1.800 cm3          947.000  1.381.000   405.000  587.000  542.000  794.000 
e) intre 1.801-2.000 cm3         1.220.000  1.663.000   507.000  699.000  713.000  964.000 
f) peste 2.000 cm3            1.458.000  2.014.000   612.000  853.000  846.000 1.161.000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Autovehicule pentru transport de 
persoane (inclusiv autospecializate 
pentru transport de persoane): 
a) avand cel putin 10, dar nu mai 
mult de 17 locuri exclusiv pe scaune, 
inclusiv cel al conducatorului      1.933.000  2.290.000   810.000  954.000 1.123.000 1.336.000 
b) avand cel putin 18 locuri pe scaune, 
inclusiv cel al conducatorului      3.500.000  4.152.000  1.458.000 1.735.000 2.042.000 2.417.000 
c) tramvaie, troleibuze                3.328.000        1.386.000       1.942.000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Motocicluri cu sau fara atas      509.000   832.000   217.000  342.000  292.000  490.000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tractoare rutiere avand puterea 
motorului de: 
a) pana la 45 CP inclusiv         429.000   429.000   178.000  178.000  251.000  251.000 
b) peste 45 CP              2.077.000  2.077.000   874.000  874.000 1.203.000 1.203.000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Alte autovehicule decat cele 
mentionate la pct. 1-4, a caror 
masa totala maxima autorizata este de: 
a) pana la 2.300 kg           1.261.000  1.816.000   532.000  761.000  729.000 1.055.000 
b) intre 2.301-3.500 kg         1.983.000  2.497.000   832.000 1.044.000 1.151.000 1.453.000 
c) intre 3.501-7.500 kg         2.710.000  3.121.000  1.151.000 1.300.000 1.559.000 1.821.000 
d) intre 7.501-16.000 kg         3.328.000  4.152.000  1.386.000 1.735.000 1.942.000 2.417.000 
e) peste 16.000 kg            4.152.000  5.400.000  1.735.000 2.260.000 2.417.000 3.140.000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se 
   platesc prime de asigurare. 
  b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba. 
  c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, detinatori de motocicluri si de autoturisme adaptate 
   infirmitatii lor, inclusiv pentru cele primite de acestia in folosinta, primele de asigurare se 
   reduc cu 50%. 
  d) Primele de asigurare aferente perioadelor stabilite mai sus se incaseaza in cuantumul prevazut, fara a 
   fi posibila fractionarea acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5 alin. (2) din norme. 
  e) Pentru toate autovehiculele care nu sunt mentionate expres la pct. 1 se vor aplica tarifele de la pct. 
   5 (autoutilitare, autofurgoane, autocamioane, autospeciale). 
     II*). In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate 
        in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in perioada 
        in care se afla pe teritoriul Romaniei 
                                                    - lei - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune 
        Felul autovehiculului           de luna, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002, 
                            pentru fiecare autovehicul inmatriculat in strainatate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Autoturisme                                1.716.000 
2. Motocicluri                                 661.000 
3. Alte autovehicule decat autoturisme si motocicluri             4.224.000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule.
   Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.


ANEXA Nr. 3a)
la norme

SOCIETATEA ........................ TRIMESTRUL ............. 2002 
PERSOANE FIZICE 
A. Prime incasate, cumulat de la inceputul anului de subscriere ………… mii
B. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
    Numar de   Numar de  Despagubiri platite, cumulat  Numar de   Rezerva 
    contracte,   daune     de la inceputul anului    daune    aferenta 
Nr.  cumulat de   avizate,       (mii lei)      nelichidate,  daunelor 
crt. la inceputul  cumulat de        B(4)        cumulat de  nelichidate
B(1)  anului de  la inceputul ---------------------------- la inceputul  (mii lei) 
    subscriere   anului    Vatamari    Daune     anului 
     B(2)     B(3)    corporale   materiale     B(5)     B(6) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.c) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.d) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.e) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.f) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.c) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
3. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.c) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.d) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.e) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
II.1. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL: 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


ANEXA Nr. 3b)

SOCIETATEA ........................... TRIMESTRUL ................... 2002 
PERSOANE JURIDICE
A. Prime incasate, cumulat de la inceputul anului de subscriere …… mii
B.   
----------------------------------------------------------------------------------------- 
    Numar de   Numar de  Despagubiri platite, cumulat  Numar de   Rezerva 
    contracte,   daune     de la inceputul anului    daune    aferenta 
Nr.  cumulat de   avizate,       (mii lei)      nelichidate,  daunelor 
crt. la inceputul  cumulat de        B(4)        cumulat de  nelichidate 
B(1)  anului de  la inceputul ---------------------------- la inceputul  (mii lei) 
    subscriere   anului    Vatamari    Daune     anului 
     B(2)     B(3)    corporale   materiale     B(5)     B(6) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.c) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.d) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.e) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.f) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.c) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
3. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.a) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.b) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.c) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.d) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.e) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
II.1. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL: 
-----------------------------------------------------------------------------------------