ORDIN Nr. 2328/2390 din 28 decembrie 2001

privind aprobarea Reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor, armonizate cu Directivele europene si Standardele internationale de contabilitate.

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 2.328
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR - Nr. 2.390

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 18 ianuarie 2002

Ministrul finantelor publice si presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si al art. 44 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba si se dispune aplicarea Reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor, armonizate cu Directivele europene si Standardele internationale de contabilitate, anexa*) la prezentul ordin, începând cu data de 1 ianuarie 2002.
Reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor, armonizate cu Directivele europene si Standardele internationale de contabilitate, aprobate prin prezentul ordin, sunt obligatorii pentru societatile din domeniul asigurarilor persoane juridice române si pentru sucursalele din România ce apartin unor asiguratori persoane juridice straine.
*) Anexa se publica ulterior.

ART. 2
Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii societatilor din domeniul asigurarilor raspund, potrivit legii, pentru pregatirea, însusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari, precum si pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele de verificare la 31 decembrie 2001 în conturile prevazute în noul plan de conturi. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înregistrate în contabilitate.

ART. 3
Comisiile de cenzori, numite potrivit legii, precum si expertii contabili, contabilii autorizati cu studii superioare si societatile comerciale de expertiza contabila, care certifica bilanturile contabile ale societatilor din domeniul asigurarilor la 31 decembrie 2001, au obligatia verificarii si certificarii transpunerii corecte a soldurilor conturilor din balantele contabile întocmite la acea data în conturile prevazute în noul plan de conturi.

ART. 4
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, dupa consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurari, actualizeaza periodic Reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor, armonizate cu Directivele europene si Standardele internationale de contabilitate, în functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs si, în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, le supune aprobarii Ministerului Finantelor Publice în vederea aplicarii acestora.


Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan