Inapoi

LEGI ASIGURARI


LEGEA Nr. 32 din 3 aprilie 2000

privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

LEGEA nr. 76 din 12 martie 2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

LEGEA Nr. 136 din 29 decembrie 1995

privind asigurarile si reasigurarile in Romania

ORDINUL Nr. 1 din 3 iulie 2001

privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare

ORDINUL Nr. 2 din 14 august 2001

privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor

ORDINUL Nr. 3 din 14 august 2001

privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare

ORDINUL Nr. 4 din 28 august 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

ORDINUL Nr. 5 din 25 octombrie 2001

(abrogat prin ORDINUL nr. 3109 din 28 octombrie 2003) republicare privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

ORDINUL Nr. 6 din 10 octombrie 2001

(abrogat prin ORDINUL nr. 3110 din 28 octombrie 2003) privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

ORDINUL Nr. 7 din 25 octombrie 2001

(abrogat prin ORDINUL nr. 3109 din 28 octombrie 2003) pentru modificarea si completarea Normelor Nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

ORDINUL Nr. 8 din 22 noiembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

ORDINUL Nr. 9 din 27 decembrie 2001

(abrogat prin ORDINUL nr. 3111 din 28 octombrie 2003) pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice

ORDINUL Nr. 10 din 27 decembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia

ORDINUL Nr. 11 din 27 decembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari de viata si metodologia de calcul al acesteia

ORDINUL Nr. 12 din 27 decembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special

ORDINUL Nr. 13 din 27 decembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru intocmirea acestor rapoarte

ORDINUL Nr. 14 din 27 decembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu

ORDINUL Nr. 15 din 27 decembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind regimul confidentialitatii informatiilor

ORDINUL Nr. 16 din 27 decembrie 2001

pentru modificarea si completarea Normelor Nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor

ORDINUL Comun Nr. 2328-2390 din 28 Decembrie 2001

emis de Ministerul Finantelor si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor privind Reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor, armonizate cu Directivele Europene si standardele internationale de contabilitate

ORDINUL Nr. 1 din 23 ianuarie 2002

(abrogat prin ORDINUL nr. 3110 din 28 octombrie 2003) pentru modificarea si completarea Normelor Nr. 6 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

ORDINUL Nr. 2 din 25 martie 2002

privind punerea in aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate in evaluarea activelor societatilor de asigurare

ORDINUL Nr. 3 din 5 Aprilie 2002

privind punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

ORDINUL Nr. 4 din 10 Aprilie 2002

privind punerea in aplicare a Normelor prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale

ORDINUL Nr. 5 din 17 Iunie 2002

privind aprobarea Listei oficiale cuprinzind persoanele juridice autorizate in evaluarea activelor societatilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002

ORDINUL Nr. 6 din 23 Iulie 2002

pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor

ORDINUL Nr. 8 din 2 octombrie 2002

pentru punerea in aplicare a Normelor privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde)

NORME din 2 decembrie 2002

(abrogate prin ORDINUL Nr. 3113 din 03 decembrie 2003) privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare in anul 2003

ORDINUL Nr. 3107 din 4 iunie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003

ORDINUL Nr. 3108 din 18 august 2003

pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2001

ORDINUL Nr. 3109 din 28 octombrie 2003

pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

ORDINUL Nr. 3110 din 28 octombrie 2003

pentru punerea in aplicare a Normelor privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

ORDINUL Nr. 3111 din 28 octombrie 2003

pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

ORDINUL Nr. 3113 din 03 decembrie 2003

privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare in anul 2004


Inapoi


Copyright © 2003-2018 TM Expert Consulting. All rights reserved.
|  '.$page_det[$link_text][0].'  |   href="javascript:displayWindow('/disclaimer.php', 640, 480)">Disclaimer  |
mystique-leafy