DECRET nr. 93 din 16 aprilie 1977


privind preturile de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat

EMITENT : CONSILIUL DE STAT

Publicat in BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 22 aprilie 1977

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1

Preturile de vinzare pentru locuintele construite din fondurile statului, pina la data de 1 ianuarie 1977, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezentul decret.

Pentru locuintele construite din fondurile statului in conditiile Decretului Consiliului de Stat nr. 447/1976, vinzarea se face la preturile de contractare prevazute in acest decret, la care se vor aplica coeficientii pentru uzura in timp din tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la prezentul decret.

ART. 2

Preturile de vinzare pentru locuintele, altele decit cele executate din fondurile statului, se stabilesc pe baza normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 2 la prezentul decret.

ART. 3

Preturile de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, stabilite in conditiile prezentului decret, se aproba de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

ART. 4

La data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga: Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1735/1968 de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala de odihna sau turism, art. 2, art. 7 alin. 2, art. 8 alin. 1, anexele nr. 1, nr. 1 a), nr. 2, nr. 3 si nr. 3 a) din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 880/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, cu modificarile aduse prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 756/1974, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret.

ANEXA 1

MODIFICATA DE DECRETUL 256 din 1984 Art. 3

PRETUL DE VINZARE

catre populatie, pentru locuintele construite din fondurile statului pina la 1 ianuarie 1977

-------------------------------------------------------------------------------
Grad de   1 camera   2 camere   3 camere   4 camere   5 camere
confort ----------------------------------------------------------------------
     Supra- Pret Supra- Pret Supra- Pret Supra- Pret Supra- Pret
     fata  pe  fata  pe  fata   pe  fata  pe  fata  pe
    utila apar-  utila apar- utila apar- utila apar- utila apar-
     mp  tament  mp  tament  mp  tament  mp  tament  mp tament
        lei       lei     lei      lei      lei
-------------------------------------------------------------------------------
Confort
sporit 37 67.330  55  98.010  78  139.100  100 180.000 118 210.680
-------------------------------------------------------------------------------
Confort
 I   30 54.150  50  87.450  65  112.400  80 139.200  -   -
-------------------------------------------------------------------------------
Confort
 II  23 41.100  36  62.450  48  82.100  60 101.800  -   -
-------------------------------------------------------------------------------
Confort
 III  21 34.150  34  54.500  45  73.100  56  90.200  -   -
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA:

1. Preturile locuintelor se determina pentru suprafata utila realizata. La suprafata utila se adauga suprafetele logiilor si balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafata lor.

2. La stabilirea preturilor locuintelor cu alte suprafete decit cele din tabel, pentru diferenta de suprafata se adauga sau se scad cite 1.700 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort sporit, cite 1.660 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort I, cite 1.640 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort II si cite 1.570 lei de fiecare mp suprafata utila pentru locuintele de confort III.

3. Preturile de mai sus corespund locuintelor ce se executa in cladiri cu P+4 E; pentru apartamentele ce se executa in cladiri cu alt regim de inaltime, preturile se corecteaza prin inmultirea cu urmatorii coeficienti:

 P + 1 E   P + 2 E  P + 3 E   P + (5-11) E  P + (12-17) E
 -------   -------  -------   ------------  -------------
  1,120    1,080   1,030     1,042      1,198

4. Preturile de contractare si vinzare ale locuintelor amplasate in zone cu grad 8 seismic se majoreaza cu 3%, iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10% .

5. In cazul cind locuinta este situata intr-o constructie cu centrala termica proprie si serveste exclusiv aceasta constructie, la pretul stabilit se adauga 32 lei/mp suprafata utila.

6. Pretul locuintelor prevazute cu sobe cu combustibil solid in loc de instalatie de incalzire centrala se reduce cu 3,5% .

7. Preturile locuintelor prevazute cu timplarie exterioara metalica se majoreaza cu 60 lei/mp suprafata utila, iar in cazul existentei tocurilor metalice la usile interioare, preturile se majoreaza cu 25 lei/mp suprafata utila.

8. La locuintele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 75 lei/ mp suprafata utila.

9. Preturile stabilite ca mai sus se corecteaza cu corectia de nivel prevazuta in tabelul nr. 9 din anexa nr. 2

10. La vinzarea locuintelor cu grad de confort inferior gradului III, preturile pentru locuintele de confort III se reduc cu 10% .

11. Pentru boxe se adauga 340 lei/mp suprafata utila de boxa, iar pentru garaje se adauga 870 lei/mp suprafata utila de garaj.

12. La preturile de vinzare ale locuintelor se aplica coeficientii pentru uzura in timp prevazuti in tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.

13. Termenii de corectie prevazuti in anexa nr. 2 se aplica si la locuintele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansarda.

14. In preturile din tabel, cit si in preturile de vinzare ale locuintelor construite din fondurile statului in conditiile Decretului Consiliului de Stat nr. 447/1976, este cuprins si comisionul de 1% pentru organizatia contractanta cu populatia, care se retine din aceasta organizatie.

15. Preturile si corectiile din aceasta anexa se aplica si locuintelor proprietate personala proiectate si incepute pina la 1 ianuarie 1977, ale caror contracte de construire si imprumut sau cu plata integrala se vor incheia dupa aprobarea prezentului decret. Sumele reprezentind diferenta dintre preturile de deviz reasezate si preturile prevazute in contractele de construire incheiate se vor reflecta in rezultatele financiare ale organizatiilor locale de constructii. Ministerul Finantelor va modifica corespunzator indicatorii financiari si va introduce in volumul si structura bugetului de stat influentele rezultate, pe baza propunerilor ce vor fi prezentate, in termen de 30 de zile de la data prezentului decret, de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

ANEXA 2

MODIFICATA DE DECRETUL 256 din 1984 Art. 3


NORME

pentru evaluarea locuintelor proprietate de stat, altele decit cele executate din fondurile statului

1. Pretul de vinzare al locuintei reprezinta valoarea efectiva a acesteia la data evaluarii si se determina pe baza valorii de inlocuire (din nou), tinind seama de suprafata utila a locuintei, starea tehnica a cladirii si de uzura in timp a acesteia.

2. Valoarea de inlocuire se determina pe baza normelor de evaluare, diferentiate pe tipuri constructive, in functie de structura de rezistenta sau materialele folosite si de gradul de dotare si finisaj. Aceasta se corecteaza cu corectia de nivel stabilita in tabelul nr. 9.

3. Normele de evaluare a locuintelor, tinind seama de tipul si gradul lor de finisaj, exprimate in lei/mp suprafata utila, sint prevazute in tabelul nr. 1.

4. Pentru existenta sau lipsa unor instalatii sau elemente de constructii sau in caz ca locuintele sint situate la demisol sau mansarda, la tarifele prevazute in tabelul nr. 1 se aplica corectii, in plus sau in minus, dupa cum s-a prevazut in tabelul nr. 2.

5. Pretul de vinzare al locuintelor a caror vechime este egala sau mai mare decit durata de serviciu normata trebuie sa fie cel putin 50% din valoarea de inlocuire in cazul cladirilor in stare foarte buna, 45% in cazul cladirilor in stare buna si 40% in cazul cladirilor in stare satisfacatoare, dupa cum rezulta din tabelul nr. 3.

6. La pretul de vinzare al locuintei determinat ca mai sus se adauga cota-parte aferenta reparatiilor capitale facute cladirii in care se afla locuinta ce se vinde, precum si costurile oricaror dotari (schimbari de instalatii electrice, apa, gaze etc.) si alte reparatii efectuate in decursul timpului. Cota-parte aferenta locuintei din totalul acestor lucrari se determina in functie de costul ce revine pe mp de suprafata utila a tuturor locuintelor din cladire, la care se aplica coeficientii, in functie de vechimea reparatiilor, prevazuti in tabelul nr. 4.

7. Anexele aferente locuintelor se vind odata cu acestea.

8. Gradul de finisaj al locuintelor poate fi superior si inferior, avind elementele caracteristice prevazute in tabelul nr. 5.

Incadrarea in gradul de finisaj se face in functie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificindu-se incadrarea facuta.

Pentru locuintele situate in cladiri proprietate de stat, in care exista elemente deosebite ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior (scari interioare din lemn de esenta de calitate superioara sau marmura cu elemente decorative, semineuri decorative, tavane bogat decorate si altele), peste valoarea rezultata din aplicarea normelor corespunzatoare se vor adauga acele elemente, evaluate, pe baza de deviz, de comisia de evaluare si aprobate de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

Lucrarile de arta si ornamentale (usi furniruite, timplarie sculptata sau incrustata, lambriuri cu elemente decorative, mobila fixa, sculpturi, tapiterii, picturi, fresce, vitrouri si altele asemenea) se vor evalua de catre comisii de specialisti stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. Calculul valorii acestora se va face la preturile de achizitionare ca pentru cele noi.

9. Valoarea ascensorului la data evaluarii se va stabili de catre comisiile de evaluare, cu participarea specialistilor din organele teritoriale ale Inspectoratului de stat pentru controlul cazanelor si instalatiilor de ridicat, tinind seama de valoarea de inlocuire si de gradul de uzura. Valoarea ascensorului astfel stabilita se imparte proportional pe fiecare apartament, in raport cu suprafata utila a acestuia, si se ia in considerare la determinarea pretului de vinzare al locuintei.

10. Pentru locuintele situate in cladiri proprietate de stat, la care locatarii cumparatori au executat, din surse proprii, lucrari importante de extinderi, introducerea incalzirii centrale, a instalatiei de gaze, apa, canal si constructii de garaje, pe baza aprobarilor legale si a dovezii ca lucrarile respective au fost realizate prin intreprinderi de stat sau cooperatiste, evaluarea locuintelor ce se vind se va face luindu-se in considerare suprafata utila si dotarea existenta inainte de executarea lucrarilor.

11. Cladirile de locuit, cit si anexele gospodaresti, se clasifica in trei categorii, si anume: foarte buna, buna si satisfacatoare. Incadrarea in una dintre aceste categorii se va face potrivit criteriilor stabilite in tabelul nr. 6.

12. Vechimea constructiei se stabileste, in principal, in baza autorizatiei de constructie eliberata de autoritatea competenta pentru aceasta.

In lipsa autorizatiei de constructie, vechimea se poate stabili si pe baza actelor eliberate de organele fiscale, privind inscrierea in rolurile fiscale, sau a oricarui alt act care consemneaza date privind vechimea imobilului respectiv.

In lipsa actelor de mai sus, vechimea se stabileste prin cercetari la fata locului, indeosebi in baza urmatoarelor elemente:

- anul inscrierii in registrul agricol a constructiei;

- eventualele inscriptii de pe cladire sau marturii.

13. Normele de evaluare a anexelor locuintelor, tinind seama de tipul constructiei si materialelor din care sint executate, exprimate in lei/mp, sint prevazute in tabelul nr. 7.

14. Pretul de vinzare al anexelor locuintelor se stabileste aplicind coeficientii de uzura prevazuti in tabelul nr. 8, in functie de vechimea anexelor respective.

15. Normele de evaluare prevazute in aceasta anexa se aplica si la vinzarea locuintelor executate din fondurile statului situate in cladiri cu parter, camerelor de serviciu situate la subsol sau la nivel tehnic, precum si locuintelor realizate prin supraetajarea unor cladiri care au fost construite din alte fonduri decit cele ale statului.

16. La vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat, altele decit cele executate din fondurile statului, prin locuinte cu confort sporit se inteleg locuintele ale caror suprafete depasesc suprafetele utile maxime prevazute la pct. III din anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 si sint dotate cu instalatii de apa, canalizare, incalzire centrala sau incalzire cu sobe cu combustibil solid, lichid sau gaze, iar dotarile si finisajele aferente sint cel putin la nivelul celor prevazute in Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975. Vinzarea locuintelor cu confort sporit se va face in conformitate cu prevederile legale.

17. Pentru fiecare locuinta care urmeaza a fi vinduta, comisiile de evaluare vor intocmi fise tehnice si de evaluare, care sa cuprinda toate elementele tehnice necesare stabilirii pretului de vinzare al locuintei si perfectarii contractului de vinzare-cumparare.


Tabelul nr. 1

PRETURI PE METRUL PATRAT SUPRAFATA UTILA

pentru evaluarea locuintelor proprietate de stat, altele decit cele executate din fondurile statului

-----------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Tipul constructiv in functie de     Regimul de    Gradul de finisaj
crt. structura de rezistenta sau       inaltime   -----------------------
    materialele folosite                 superior   inferior
                               lei/mp    lei/mp
-----------------------------------------------------------------------------------
 1. Cu pereti din zidarie de caramida,
  piatra sau inlocuitori, plansee din
  lemn sau beton armat, sarpanta din lemn,
  avind instalatii sanitare, electrice si
  incalzire cu sobe cu combustibil solid   P       2.035    1.455
 2. Cu pereti din zidarie de caramida,
  piatra sau inlocuitori, plansee din lemn
  sau beton armat, sarpanta din lemn, avind
  instalatii sanitare, electrice si incalzire
  cu sobe cu combustibil solid        P+(1-4) E   1.855    1.280
 3. Cu pereti din birne, plansee si
  sarpanta din lemn, avind instalatii sani-
  tare, electrice si incalzire cu sobe cu
  combustibil solid              P sau     1.395    1.285
                        (P+1) E
 4. Cu pereti din paianta, plansee si sar-
  panta din lemn, avind instalatii sanitare,
  electrice si incalzire cu sobe cu combus-
  tibil solid                 P sau     1.280    1.190
                        (P+1) E
 5. Cu pereti din chirpici, valatuci sau
  pamint batut, plansee si sarpanta din lemn,
  avind instalatii sanitare si electrice si
  incalzire cu sobe cu conmustibil solid   P       1.195    1.130
 6. Cu structura din beton armat, orice
  sistem de invelitoarre, avind instalatii
  sanitare, electrice si incalzire centrala  P+(5-1) E   2.050    1.430
-----------------------------------------------------------------------------------
 
NOTA:
 - Pentru camere de serviciu situate in subsoluri          615 lei
 - Pivnite, beciuri, boxe, in folosinta exclusiva a locuintei    445 lei/mp
 - Garaje                              920 lei/mp
 - Terase rezultate din retrageri in gabarit            420 lei/mp

Tabelul nr. 2

TERMENI DE CORECTIE

pentru existenta sau lipsa unor instalatii sau elemente de constructii sau in caz ca locuintele sint situate la demisol sau mansarda

                         Se adauga    Se scade
                         ---------    --------
 - Incalzire centrala (exclusiv tipul 6), fara
  constructia si echipamentul centralei termice 60 lei/mp      -
 - Pentru constructia si echipamentul centralei
  termice                    40 lei/mp      -
 - Obloane                    40 lei/mp      -
 - Incalzire cu sobe cu gaze           40 lei/mp      -
 - Invelitori de carton asfaltat, sita, sindrila,
  stuf sau paie                   -       25 lei/mp
 - Lipsa obiectelor si a instalatiilor aferente
  pentru:
  - cada de baie                   -     2.640 lei/loc.
  - lavoar                      -     1.020 lei/loc.
  - W.C.                       -     1.020 lei/loc.
  - chiuveta de bucatarie               -     1.020 lei/loc.
 - Lipsa tencuielilor exterioare            -      65 lei/mp
 - Lipsa fundatiilor                  -      65 lei/mp
 - Pardoseli de pamint                 -       40 lei/mp
  NOTA:
  Pentru locuintele din demisol sau mansarda preturile se reduc cu 25%.

Tabelul Nr. 3

COEFICIENTII DE UZURA IN TIMP

pentru locuinte

-----------------------------------------------------------------------------
                Durata de serviciu normata
      ------------------------------------------------------------------
      Grupa 1        Grupa 2        Grupa 3
Vechimea  ------------------------------------------------------------------
in ani   Starea cladirii    Starea cladirii    Starea cladirii
      ------------------------------------------------------------------
      foarte    satis-  foarte    satis-  foarte    satis-
      buna  buna faca-  buna  buna faca-  buna  buna faca-
             toare         toare         toare
-----------------------------------------------------------------------------
  0 - 5 1    1   1    1    1   1    1    1   1
  5 - 10 1    1   1    1    1   1    0,80  0,78 0,76
 10 - 15 1    1   1    0,90  0,89 0,88   0,70  0,67 0,64
 15 - 20 0,89  0,88 0,87   0,86  0,85 0,84   0,60  0,56 0,52
 20 - 25 0,87  0,86 0,84   0,83  0,81 0,79   0,50  0,45 0,40
 25 - 30 0,84  0,82 0,81   0,79  0,77 0,75   0,50  0,45 0,40
 30 - 35 0,81  0,80 0,78   0,75  0,73 0,70   0,50  0,45 0,40
 35 - 40 0,78  0,76 0,74   0,72  0,69 0,66   0,50  0,45 0,40
 40 - 45 0,75  0,73 0,70   0,68  0,65 0,62   0,50  0,45 0,40
 45 - 50 0,73  0,70 0,67   0,65  0,61 0,58   0,50  0,45 0,40
 50 - 55 0,70  0,67 0,64   0,61  0,58 0,54   0,50  0,45 0,40
 55 - 60 0,67  0,64 0,61   0,58  0,54 0,49   0,50  0,45 0,40
 60 - 65 0,64  0,61 0,57   0,54  0,50 0,45   0,50  0,45 0,40
 65 - 70 0,62  0,58 0,54   0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40
 70 - 75 0,59  0,55 0,51   0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40
 75 - 80 0,56  0,52 0,48   0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40
 80 - 85 0,53  0,49 0,44   0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40
 85 - 90 0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40
Peste 90 0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40   0,50  0,45 0,40
-----------------------------------------------------------------------------
NOTA:

Incadrarea cladirilor in una dintre grupele prevazute in tabel se va face astfel:

Grupa 1 - cladiri cu plansee din: beton armat; profile din otel cu boltisoare sau corpuri de umplutura;

Grupa 2 - cladiri cu plansee din: lemn; zidarie de piatra, caramida sau inlocuitori;

Grupa 3 - cladiri cu pereti din: paianta; birne; chirpici; valatuci sau pamint batut.


Tabelul nr. 4

COEFICIENTII DE CORECTIE

pentru vechimea reparatiilor aplicate la cota-parte ce revine locuintei

-------------------------------------------------------------------------------
  Vechimea in ani                  Coeficient
-------------------------------------------------------------------------------
   0 - 3                       1
   3 - 6                       0,88
   6 - 9                       0,82
   9 - 12                       0,76
  12 - 15                       0,70
  15 - 18                       0,64
  18 - 21                       0,58
  21 - 24                       0,52
  24 - 27                       0,46
  27 - 30                       0,40
  Peste 30                       0,40
-------------------------------------------------------------------------------

Tabelul nr. 5

GRADELE DE FINISAJ AL LOCUINTELOR

Finisaj inferior:

- tencuieli interioare driscuite si zugravite sau spoite;

- pardoseli calde din dusumele si pardoseli reci din ciment sclivisit sau mozaic turnat;

- timplarie de calitate inferioara, exterioara simpla, eventual dubla cu deschidere exterioara si interioara obisnuite.

Finisaj superior:

- finisajul fatadelor cu materiale durabile, placaje din piatra, ceramica smaltuita sau alte materiale rezistente la intemperii;

- timplarie exterioara dubla sau cuplata cu deschidere interioara, iar timplaria interioara de calitate superioara;

- tencuieli interioare gletuite cu ipsos, stucaturi sau vopsitorii de ulei, calcio-vechio etc., la camerele principale;

- pardoseli calde de parchet si pardoseli reci din mozaic, gresie, mozaic venetian etc;

- lambriuri simple la pereti.


Tabelul nr. 6

STAREA TEHNICA A CLADIRILOR

Stare foarte buna

Constructia nu necesita lucrari de reparatii curente si nici lucrari de reparatii capitale la principalele elemente de constructii.

Stare buna

Constructia are nevoie de unele lucrari de reparatii curente la elemente de constructii, pentru a fi readusa in stare foarte buna, cum ar fi: reparatii la fundatii si zidarie, tencuieli interioare si exterioare, plansee, pardoseli, invelitori, zugraveli si vopsitorii exterioare, instalatii electrice, sanitare si de incalzire, in proportie de pina la 10% din valoarea acestora.

Stare satisfacatoare

Constructia necesita lucrari de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale la elemente de constructii peste cele prevazute la starea buna.


Tabelul nr. 7

NORME

pentru evaluarea anexelor locuintelor

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea                        Pretul unitar
crt. tipului de anexe Materialul de constructie utilizat       - lei -
   ale locuintelor  sau sistemul constructiv       Grupa
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Imprej-   Cu stilpi din orice material si rigle, sipci
  muiri *   sau scinduri de lemn              4   80 lei/m
  (inclusiv  --------------------------------------------------------------
  portile)   Cu stilpi din orice material si sirma ghim-
         pata:                         41 lei/m
         - stilpi din beton, zidarie sau metal     2
         - stilpi din lemn               4
         --------------------------------------------------------------
         Cu stilpi din zidarie, beton sau metal si cu
         panouri din:                  2
         - otel profilat sau fier forjat           360 lei/m
         - plasa de sirma                   180 lei/m
         --------------------------------------------------------------
         Din zidarie                  2   280 lei/m
         --------------------------------------------------------------
         Din beton armat monolit sau prefabricate    1   115 lei/m
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Magazii si  Cu pereti din caramida, sarpanta din lemn,
  grajduri   invelitoare din tabla:             1
         - pina la 25 mp                   660 lei/mp
         - peste  25 mp                   530 lei/mp
         --------------------------------------------------------------
         Cu pereti din lemn sau schelet din lemn cu
         umplutura din caramida:            3
         - pina la 25 mp                   750 lei/mp
         - peste  25 mp                   570 lei/mp
         --------------------------------------------------------------
         Cu pereti din chirpici sau valatuci:      3
         - pina la 25 mp                   565 lei/mp
         - peste  25 mp                   445 lei/mp
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Soproane   Din lemn sau alte materiale, indiferent de
         folosinta                   3  220 lei/mp
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Patule    Cu pereti din sipci              4  490 lei/mp
         --------------------------------------------------------------
         Cu pereti din nuiele              5  345 lei/mp
-------------------------------------------------------------------------------

* Odata cu locuintele se vind si imprejmuirile aferente cladirii din care fac parte aceste locuinte. Cota-parte din imprejmuire care se vinde este proportionala cu suprafata utila apartamentului pus in vinzare.


Tabelul nr. 8

COEFICIENTII DE UZURA IN TIMP

pentru anexele locuintelor

- pe grupe

----------------------------------------------------------------------------------
               S t a r e a c o n s t r u c t i e i
    --------------------------------------------------------------------------
         foarte buna        buna        satisfacatoare
    --------------------------------------------------------------------------
Vechimea           D u r a t a n o r m a t a i n a n i
in ani
    --------------------------------------------------------------------------
    Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru- Gru-
    pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa  pa
    1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5
----------------------------------------------------------------------------------
 0- 5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 5-10  0,90 0,85 0,76 0,60 0,40 0,88 0,83 0,72 0,53 0,30 0,87 0,80 0,68 0,47 0,20
10-15  0,85 0,78 0,64 0,40 0,40 0,83 0,74 0,58 0,30 0,30 0,80 0,70 0,52 0,20 0,20
15-20  0,80 0,70 0,52 0,40 0,40 0,77 0,65 0,44 0,30 0,30 0,73 0,60 0,36 0,20 0,20
20-25  0,75 0,63 0,40 0,40 0,40 0,71 0,56 0,30 0,30 0,30 0,67 0,50 0,20 0,20 0,20
25-30  0,70 0,55 0,40 0,40 0,40 0,65 0,48 0,30 0,30 0,30 0,60 0,40 0,20 0,20 0,20
30-35  0,65 0,48 0,40 0,40 0,40 0,59 0,39 0,30 0,30 0,30 0,53 0,30 0,20 0,20 0,20
35-40  0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,53 0,30 0,30 0,30 0,30 0,47 0,20 0,20 0,20 0,20
40-45  0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
45-50  0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 0,30 0,30 0,30 0,30 0,33 0,20 0,20 0,20 0,20
50-55  0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,36 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,20 0,20 0,20 0,20
55-60  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Peste
  60  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
----------------------------------------------------------------------------------

Tabelul nr. 9

CORECTIILE DE PRET IN FUNCTIE DE NIVEL

in procente

-------------------------------------------------------------------------------
Nivelul          Numarul de niveluri ale locuintei
locuintei --------------------------------------------------------------------
      P  1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-------------------------------------------------------------------------------
 17                                    -12
 16                                  -12 - 6
 15                                -11 - 6 - 5
 14                              -11 - 5 - 5 - 4
 13                            -10 - 4 - 4 - 4 - 3
 12                          -10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2
 11                        - 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1  0
 10                      - 9 - 3 - 3 - 2 - 1  0  0  0
 9                    - 8 - 3 - 2 - 2 - 1  0  0  0  0
 8                  - 8 - 2 - 2 - 1 - 1  0  0  0  0 + 1
 7                - 6 - 2 - 2 - 1  0  0  0  0 + 1 + 1 + 2
 6              - 6 - 2 - 1  0  0  0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3
 5            - 5 - 2 - 1 - 1  0 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4
 4          - 5 - 1  0  0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5
 3        - 4  0  0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6
 2      - 3 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 7
 1     0 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7
 P    0 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
-------------------------------------------------------------------------------


Anx. 1, Anx. 2, MODIFICATE DE DECRETUL 256 din 1984 Art. 3