HOTARAREA GUVERNULUI nr. 594/1991privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile care circula pe drumurile, cu modificarile ulterioare

Art. 1. Autovehiculele si remorcile acestora pot circula pe drumurile din Romania numai daca starea lor tehnica corespunde normelor si standardelor de siguranta rutiera si protectie a mediului inconjurator.

Art. 2. Pentru a putea fi mentinute in circulatie, autovehiculele si remorcile inmatriculate vor fi supuse, periodic, de catre proprietari, unei inspectii tehnice, astfel:

a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele si autobuzele, precum si autovehiculele destinate invatarii conducerii, la cel mult 6 luni;

b) automobilele utilitare, mixte, specializate si speciale, autoremorcherele si remorcile acestora, avand masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t, precum si tractoarele rutiere si remorcile acestora, la cel mult 1 an;

c) autoturismele, autorulotele, motocicletele, motoretele si remorcile acestora, precum si automobilele prevazute de lit. b) avand masa totala maxima autorizata ce nu depaseste 3,5 t si remorcile acestora, la cel mult 2 ani.

Autovehiculele prevazute la alin. 1 lit. a) se supun primei inspectii tehnice dupa 1 an, daca la data primei inmatriculari sunt noi.

Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice se socoteste de la data primei inmatriculari, iar pentru urmatoarea inspectie, de la data celei precedente.

Art. 3.

(1) Inspectia tehnica se efectueaza in statii de inspectie tehnica autorizate si consta in verificarea starii tehnice a vehiculului, fara demontare, utilizandu-se aparatura adecvata.

(2) Daca vehiculul corespunde normelor prescrise, statia de inspectie tehnica consemneaza in anexa certificatului de inmatriculare data pana la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica si se aplica ecusonul de inspectie tehnica pe placa de inmatriculare.

(3) Daca starea tehnica nu corespunde in totalitate normelor prescrise, statia poate permite circulatia pe o perioada care nu poate depasi 30 de zile.

Art. 4. Statiile de inspectie tehnica vor executa inspectii tehnice la un tarif unic, corespunzator categoriei de vehicul.

Art. 5.

(1). Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza definitiv pentru Romania numai dupa omologarea pentru circulatia pe drumurile publice prin Registrul Auto Roman.

(2) Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este individuala sau de tip.

< P>(3) Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice se solicita de catre producatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora sau, dupa caz, de persoanele juridice sau fizice romane care le importa sau introduc in Romania, ori le construiesc din piese detasate.

(4) Autovehiculele si remorcile importate sau introduse in Romania nu pot fi inmatriculate definitiv daca au o vechime de fabricatie mai mare de 8 ani fata de anul in care s-au efectuat formalitatile vamale in Romania.

(5) Autovehiculele primite cu titlu gratuit de organizatii sau asociatii cu caracter umanitar, de protectie sociala, institutii culturale si de invatamant de toate gradele, sindicate, organizatii de cult, asociatii, federatii sau cluburi sportive, ministere si alte organe ale administratiei de stat, pot fi inmatriculate definitiv indiferent de vechimea lor, in conditiile prevazute de art. 5 (1).

(6) Cetatenii romani repatriati si persoanele care au dobandit cetatenia romana, in conditiile legii, pot inmatricula in Romania un singur autovehicul si remorca, cu o vechime de cel mult 12 ani de la data fabricatiei fata de anul in care sau efectuat formalitatile vamale in Romania.

Art. 6.

(1) Omologarea individuala se acorda pentru autovehiculele si remorcile care au fost inmatriculate in alte tari, celor noi, construite in tara sau importate in serie mai mica de 10 bucati de acelasi tip pe an, precum si celor construite din piese detasate.

(2) Omologarea individuala se acorda de catre reprezetantul Registrului Auto Roman din cadrul statiei de inspectie tehnica autorizata in acest sens din judetul (municipiul Bucuresti) in care isi are domiciliul (sediul) persoana care solicita omologarea.

(3) Daca vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurator, precum si folosintei careia ii este destinat, reprezentantul Registrului Auto Roman elibereaza cartea de identitate a vehiculului.

Art. 7. (1) Omologarea de tip se acorda pentru vehiculele si remorcile noi, construite in tara sau importate in serie mai mare de 10 bucati de acelasi tip, pe an.

(2) Daca tipul de vehicul corespunde normelor tehnice de siguranta circulatiei si de protectia mediului inconjurator, precum si folosintei careia ii este destinat, Registrul Auto Roman elibereaza un certificat de omologare pentru circulatie, continand descrierea sumara a elementelor care caracterizeaza acest tip de vehicul.

(3) Producatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa mentioneze in cartea de identitate, pe care o elibereaza pentru fiecare vehicul pe care il livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse in certificatul de omologare pentru circulatie.

Art. 8. Pentru verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile care circula pe drumurile publice, Ministerului Transporturilor ii revin urmatoarele atributii:

a) elaborarea, impreuna cu Ministerul de Interne, a conditiilor tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele, precum si a metodologiei de inspectie tehnica si omologare pentru circulatie a autovehiculelor si remorcilor acestora;

b) autorizarea, impreuna cu Ministerul de Interne, a infiintarii si functionarii statiilor de inspectie tehnica, tinand seama de valoarea materiala si nivelul de calificare profesionala a personalului acestora;

c) stabilirea tarifului pentru inspectia tehnica, in functie de categoria vehiculelor;

d) controlul modului cum se desfasoara activitatea statiilor de inspectie tehnica si dispunerea masurilor corespunzatoare;

e) asigurarea specializarii profesionale a personalului statiilor de inspectie tehnica;

f) controlul la producator sau vanzator, in ce priveste conformitatea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor cu tipul omologat pentru circulatie si dispunerea retragerii omologarii pentru circulatie in caz de neconcordanta;

g) sa solicite producatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia sa remedieze pe cheltuiala sa defectiunile de fabricatie, constatate in mod repetat la mai multe vehicule de acelasi tip, care pun sau pot pune in pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului inconjurator. Daca defectiunile sunt grave, poate dispune, impreuna cu Ministerul de Interne, interdictia de folosire pana  la remedierea sau retragerea din circulatie a tuturor vehiculelor de tipul respectiv.

Aceste prevederi nu scutesc producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia de raspunderea ce-i revine, potrivit legii, pentru pagubele produse proprietarilor prin interdictia de folosire ori retragerea din circulalie a vehiculelor respective.

Art. 9.

(1) Nerespectarea dispozitiilor din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologarii pentru circulatie;

b) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru comercializarea de vehicule ale caror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor mentionate in cartea de identitate a vehiculului;

c) cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru depasirea pana la o luna a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii, la inspectia tehnica;

d) cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru depasirea intre o luna si doua luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii la inspectia tehnica;

e) cu amenda de la 800 lei la 1500 lei pentru depasirea intre doua luni si patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspectia tehnica;

f) cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei pentru depasirea peste 4 luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii la inspectia tehnica;

g) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru atestarea drept corespunzatoare a starii tehnice a unui vehicul care nu indeplineste conditiile tehnice pentru circulatia pe drumurile publice.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la lit. a) si b) se fac de catre functionarii desemnati de Ministerul Transporturilor, iar a celor prevazute la lit. c), d), e), f) de catre ofiterii sau subofiterii de politie.

Art. 10. In masura in care prezenta hotarare nu dispune altfel, contraventiile prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 11. Articolele 81 si 126 lit. b) (privind amenda prevazuta pentru nerespectarea dispozitiilor art. 55 pct. 2) din regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1996, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

Art. 12. Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.


Inmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor, cu referire la ultimele modificari aduse prin H.G. nr. 998/1995

Urmare a adoptarii Hotararii de Guvern nr. 778/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 251, partea I, din 1 noiembrie 1995, activitatea de inmatriculare si evidenta a autovehiculelor si remorcilor a suferit modificari si completari.

Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la inspectoratele de politie judetene sau la Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti in raza caruia proprietarii isi au domiciliul (sediul), ori resedinta in cazul cetatenilor straini.

Inmatricularea permanenta

Sunt supuse inmatricularii permanente numai autovehiculele si remorcile omologate pentru circulatie de catre Regia Autonoma "registrul auto roman".

Potrivit art. 33 din Decretul nr. 328/1966, republicat, ramane in vigoare obligativitatea inmatricularii autovehiculelor si remorcilor care sunt inmatriculate in strainatate.

S-a instituit interdictia omologarii pentru circulatie, de catre Registrul Auto Roman, a autovehiculelor si remorcilor care nu au numere de identificare poansonate de constructor ori cand acestea sunt alterate, cu exceptia cazurilor in care politia poate stabili provenienta lor legala.

A fost abrogat alineatul 3 al art. 95, prin care se stipula obligatia reactualizarii inmatricularii autovehiculelor si remorcilor cu o vechime de fabricatia mai mare de 30 de ani.

Documentele necesare inmatricularii permanente

Conform art. 82 din Regulamentul de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat, la inmatriculare nu mai sunt cerute documentele de proprietate sau provenienta.

Proprietarul pentru a putea inmatricula autovehiculul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

1. Fisa de inmatriculare a vehiculului, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, avand completate casetele A, B si C in cazul primei inmatriculari in Romania, ori cu casetele A, B, C, D si E in cazul in care vehiculul a mai fost inmatriculat in tara.

2. Cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elemente de secretizare aplicate de Regia Autonoma "registrul auto roman". Daca vehiculul a mai fost inmatriculat in Romania, cartea de identitate trebuie sa aiba operata la rubrica corespunzatoare radierea din circulatie de pe numele fostului detinator.

3. Anexa la certificatul de inmatriculare, din care sa rezulte ca vehiculul are inspectia tehnica periodica efectuata la statia Registrului Auto Roman, chiar daca inspectia tehnica anterioara nu avea termenul de valabilitate expirat. Daca vehiculul nu a mai fost inmatriculat si este nou, acest document nu este necesar.

4. Chitanta de plata a taxei de inmatriculare (original).

5. Dovada de plata a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.

6. Chitanta de plata a taxei vamale de import sau declaratia vamala de import.

7. Autorizatia de circulatie provizorie si tablitele cu numerele provizorii aferente.

8. Contravaloarea placilor de inmatriculare (suma se achita pe loc la sediul politiei).

9. Contravaloarea atribuirii unui numar de inmatriculare preferential, daca doreste un anumit numar (suma se achita pe loc). In acest caz, pe fisa de inmatriculare la rubrica "Numarul de inmatriculare" solicitantul trebuie sa mentioneze cu creionul patru variante ale numarului de ordine pentru care opteaza.

10. Cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate (in cazul persoanei fizice) sau o adresa de solicitare stampilata (in cazul persoanei juridice) care sa contina marca, tipul, seria caroseriei, a motorului si numarul cartii de identitate a vehiculului.

In cazul inmatricularii primului vehicul, persoanele juridice nebugetare trebuie sa prezinte in plus si copia certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului, iar persoanele juridice bugetare o copie a documentului de infiintare (necesar pentru a consemna in evidente, cu exactitate, denumirea si sediul persoanei juridice).

Fisa de inmatriculare trebuie sa fie completata astfel:

- caseta A se completeaza de catre proprietar dupa caseta A, pagina 2 a cartii de identitate;

- caseta B se completeaza de catre proprietar: rubricile 2-4 si 6-8, in cazul persoanei fizice, sau rubricile 2, 5, 6 si 8, in cazul persoanei juridice;

- caseta C se completeaza de catre organul financiar pe raza caruia proprietarul isi are domiciliul sau sediul, in urma platii de catre proprietara impozitului anual asupra mijloacelor de transport;

- caseta D se completeaza de catre vechiul proprietar, in cazul in care vehiculul a mai fost inmatriculat in Romania (inclusiv temporar);

- caseta E se completeaza de catre organul financiar pe raza caruia fostul detinator isi are domiciliul sau sediul, in cazul in care vehiculul a mai fost inmatriculat in Romania.

In cazul in care proprietarul este persoana juridica, viza organului financiar in caseta C atesta plata doar a impozitului asupra mijloacelor de transport. In acest caz, pe langa viza organului financiar din caseta C, proprietarul persoana juridica trebuie sa prezinte o chitanta de plata a primei de asigurare prin efectul legii.

Un numar de inmatriculare se poate rezerva pentru o perioada de 1 an achitand contravaloarea prestatiei de rezervare a unui numar de inmatriculare. In acest caz, solicitantul completeaza o fisa de inmatriculare la rubrica "numarul de inmatriculare" cu 4 variante ale numarului de ordine pentru care opteaza si caseta B. Daca solicitantul doreste ca placile de inmatriculare sa fie confectionate inainte de depunerea dosarului de inmatriculare achita si contravaloarea acestora.

La depunerea dosarului cu actele de inmatriculare, pe langa contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare (daca nu le-a achitat anterior), solicitantul achita si contravaloarea prestatiei de atribuire a numarului de inmatriculare rezervat. Inmatricularea pentru numarul rezervat se poate efectua numai pe numele celui care a efectuat rezervarea, sotiei (sotului) sau a copiilor acestuia.

Inmatricularea temporara

Art. 84 din Regulamentul de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat, precizeaza ca inmatricularea temporara se va face in functie de modalitatea de import a vehiculelor, nu dupa criteriul cetateniei proprietatilor de vehicule.

Vehiculele apartinand societatilor comerciale cu capital mixt sau integral strain care au personalitate juridica romana se inmatriculeaza permanent si nu temporar (inclusiv vehiculele aduse ca parte integranta la capitalul social al societatii comerciale de catre partea straina).

Vehiculul inchiriat printr-un contract, de catre persoane juridice romane de la persoane  straine se inmatriculeaza temporar pe numele persoanei romane, mentionandu-se in certificatul de inmatriculare "inchiriat".

In acest caz, solicitantul va trebui sa prezinte o declaratie vamala de import a vehiculului respectiv. Daca nu se prezinta acest document (vehiculul fiind intrat temporar in tara) si o persoana romana solicita inmatricularea vehiculului in baza unui contract de inchiriere, acesta se va confisca conform art. 234 din Regulamentul vamal. Persoanele fizice nu pot inmatricula vehicule inchiriate de la persoane fizice sau juridice straine.

Cetatenii straini sau romani cu domiciliul in strainatate, precum si reprezentantele, filialele sau sucursalele firmelor straine care isi desfasoara activiatea in Romania pot inmatricula permanent vehiculele care le detin, daca acestea sunt de provenienta straina si importate definitiv in Romania sau daca acestea sunt de provenienta autohtona.

Pentru cazul vehiculelor de provenienta straina ramane valabila interdictia inmatricularii permanente a autovehiculelor si remorcilor mai vechi de 8 ani, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 544/1991.

In toate situatiile, perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi cu mai mult de 15 zile data la care expira dreptul de sedere a detinatorului in Romania (in cazul persoanelor fizice) ori perioada de functionare in Romania (in cazul persoanelor juridice).

Documentele necesare inmatricularii temporare

Pentru a i se inmatricula temporar vehiculul, proprietarul acestuia trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

1. Fisa de inmatriculare a vehiculului, avand completate casetele A, B si C (sau casetele A, B, C, D si E in cazul in care vehiculul a fost inmatriculat in tara). Viza organului financiar in caseta C atesta plata doar a impozitului asupra mijloacelor mecanice de transport.

2. Cartea de identitate a vehiculului cu folia de secretizare aplicata de R.A.R.

3. Anexa la certificatul de inmatriculare, din care sa rezulte ca vehiculul are inspectia tehnica periodica efectuata in termenul prevazut de lege la Registrul Auto Roman. Daca vehiculul nu a mai fost inmatriculat, fiind nou, acest document nu este necesar sa fie prezentat de catre solicitant.

4. Chitanta de plata a taxei de inmatriculare (original).

5. Dovada de plata a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.

6. Documentul vamal care atesta importul temporar, cu exceptia persoanelor fizice straine aflate in Romania in calitate de turisti, a persoanelor fizice romane cu domiciliul in strainatate si a persoanelor fizice straine sosite in tara in baza unor acorduri cu statul roman (specialisti, tehnicieni, studenti, angajati ai persoanelor juridice straine care activeaza in Romania). Exceptia se refera numai la un autoturism si o  remorca.

7. Autorizatia de circulatie provizorie si placile cu numere provizorii aferente.

8. Contravaloarea placilor cu numarul de inmatriculare (suma se achita pe loc).

9. Contractul de inchiriere (pentru vehicule inchiriate).

10. Documentul din care rezulta ca si-a stabilit resedinta sau sediul in Romania si, in plus, pentru persoanele fizice, pasaportul si o copie a acestuia.

In cazul persoanelor fizice, documentul din care rezulta stabilirea resedintei in Romania (pentru stabilirea adresei) care se consemneaza in evidenta, poate fi:

- carnetul de identitate, eliberat de catre Ministerul de Interne sau de Ministerul de Externe, in termenul de valabilitate;

- permisul de munca, eliberat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in termenul de valabilitate;

- legitimatia provizorie, eliberata de catre Ministerul de Interne, in termenul de valabilitate;

- contract de inchiriere (sau document de proprietate) a unei locuinte sau spatiu, pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.

In cazul persoanelor juridice straine, documentul din care rezulta stabilirea sediului reprezentantei in tara este autorizatia de functionare pe teritoriul Romaniei, eliberata de catre Ministerul Comertului. In aceasta autorizatie este mentionat sediul si durata de valabilitate.

Conditiile conform carora se face radierea vehiculelor sunt precizate in art. 108 Regulamentului de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat.

Vehiculele inmatriculate temporar se radiaza din oficiu la expirarea perioadei pentru care au fost inmatriculate.

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul in cazul trecerii acestuia in proprietatea altui detinator

a) cartea de identitate a vehiculului in care este mentionat fostul detinator;

b) actul de identitate al noului detinator, in cazul persoanei fizice sau adresa de solicitare in cazul persoanei juridice;

c) certificatul de inmatriculare al vehiculului, precum si anexa acestuia;

d) trei exemplare ale certificatului de radiere, completate atat cu datele fostului, cat si ale noului detinator;

e) fisa de inmatriculare a vehiculului avand completate casetele A, B, D si E;

f) timbru fiscal;

g) placile cu numerele de inmatriculare;

h) contravaloarea prestatiei de pastrare a numarului de inmatriculare, daca detinatorul doreste sa pastreze numarul (optiunea se face in certificatul de radiere)

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul la schimbarea domiciliului (sediului) detinatorului in raza altui inspectorat de politie decat acela la care se afla inmatriculat vehiculul

- cartea de identitate a vehiculului;

- actul de identitate al detinatorului, in cazul persoanei din care sa rezulte schimbarea domiciliului sau o de solicitare, in cazul unei persoane juridice, insotita de un document emis de o autoritate de stat din care sa rezulte starea sediului;

- certificatul de inmatriculare al vehiculului precum si anexa acestuia cu inspectia tehnica periodica efectuata la  Registrul Auto Roman;

- 3 exemplare ale certificatului de radiere, completate cu datele detinatorului;

- timbru fiscal;

- placile cu numerele de inmatriculare.

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul, la scoaterea definitiva din tara

- cartea de identitate a vehiculului in care este inscris detinatorul;

- actul de identitate al detinatorului, in cazul persoanei sau o adresa, in cazul unei persoane juridice;

- certificatul de inmatriculare al vehiculului, precum si anexa acestuia, daca vehiculul este inmatriculat, ori autorizatia de circulatie provizorie;

- 3 exemplare ale certificatului de radiere completate cu datele detinatorului;

- timbru fiscal;

- placile cu numerele de inmatriculare sau provizorii.

Documentele necesare pentru radierea unui vehicul, in cazul in care vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru circulatia pe drumurile publice si a fost dezmembrat

- cartea de indentitate a vehiculului (daca este mentionata in certificatul de inmatriculare);

- actul de identitate al detinatorului, in cazul persoanei fizice, sau o adresa, in cazul unei persoane juridice;

- certificatul de inmatriculare al vehiculului;

- 3 exemplare ale certificatului de radiere completate cu datele detinatorului;

- documentul completat de catre o unitate autorizata, din care rezulte ca vehiculul a fost dezmembrat. Prin unitate autorizata se intelege un agent economic care are prevazut in activitatea de reparatii auto sau de dezmembrare a vehiculelor si care este agreata pe plan local de catre serviciul rutiere;

- timbru fiscal;

- placile  cu numerele de inmatriculare;

- contravaloarea prestatiei de pastrare a numarului de inmatriculare, daca detinatorul doreste sa pastreze numarul (optiunea se face in certificatul de radiere).

In cazul in care vehiculul a devenit impropriu din punct de tehnic in urma unui accident grav de circulatie in afara tarii, documentul prevazut la lit. e) poate fi cu un document stampilat, eliberat de catre o autoritate staina (organ de polilie sau societate de asigurare), din care sa rezulte ca vehiculul a fost distrus in urma accidentului.

Documentele necesare pentru radierea in cazul in care vehiculul a fost furat

a) cartea de identitate a vehiculului (daca este mentionata in certificatul de inmatriculare);

b) actul de identitate al detinatorului, in cazul persoanei fizice sau o adresa de solicitare, in cazul persoanei juridice;

c) certificatul de inmatriculare a vehiculului, precum si anexa acestuia;

d) trei exemplare ale certificatului de radiere completate cu datele detinatorului;

e) comunicarea organului de politie cu privire la furtul vehiculului;

f) timbru fiscal.

Radierea se poate efectua si la cererea proprietarilor vehiculelor inmatriculate, daca acestia nu mai doresc sa le pastreze in circulatie. In acest caz, proprietarii trebuie sa faca dovada ca poseda spatiu amenajat pentru parcarea acestor vehicule pe timpul cat sunt radiate.

Autorizatia de circulatie provizorie si de probe

Autorizatia de circulatie provizorie se acorda in urmatoarele situatii:

a) pentru vehiculele noi de productie indigena, in vederea deplasarii de la unitatile care le comercializeaza la domiciliul sau la sediul detinatorilor;

b) pentru vehiculele de provenienta straina, in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare;

c) pentru vehiculele construite prin asamblarea de piese detasate in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare;

d) pentru vehiculele radiate din circulatie, in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare;

e) in situatia in care numerele de inmatriculare nu se elibereaza pe loc (numere preferentiale, numere de alte dimensiuni deteriorate, epuizarea lotului de numere, verificari suplimentare ale documentelor de provenienta).

Documentele necesare pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie provizorie (cu exceptia autorizatiilor inaintate in alb unitatilor care comercializeaza vehicule) sunt urmatoarele:

- cerere de acordare a unei autorizatii de circulatie provizorii;

- originalul si copia actului de proprietate;

- chitanta C.E.C. de plata a autorizatiei provizorii de circulatie (original);

- contravaloarea garantiei si a utilizarii numerelor provizorii de circulatie (suma se achita pe loc);

- cartea de identitate, avand mentionata radierea in cazul autovehiculelor care au mai fost inmatriculate;

- document vamal, daca este cazul.

Nu se elibereaza autorizatie de circulatie provizorie pentru vehiculele de provenienta straina care nu pot fi inmatriculate conform art. 5 al Hotararii Guvernului nr. 594/1991 modificat si completat ulterior, cand aceasta situatie se poate stabili din documentele prezentate.

Autorizatia de circulatie provizorie este valabila numai pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile, in loc de 15, fata de reglementarea anterioara.

Autorizatia de circulatie pentru probe

Prin art. 112 din Regulamentul de aplicare a decretului nr. 328/1966, republicat, au fost instituite sanctiuni contraventionale pentru folosirea ilegala a autorizatiilor de circulatie.

Documentele necesare pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie pentru probe sunt urmatoarele:

a) adresa din partea persoanei juridice prin care aceasta solicita o autorizatie de circulatie pentru probe si se obliga sa respecte urmatoarele reguli:

- sa nu foloseasca vehiculul, pe care a montat placile cu numarul de probe, pentru transportul comercial de persoane sau marfuri;

- sa nu atribuie numarul de probe vehiculelor de provenienta straina care nu pot fi inmatriculate in Romania conform art. 5 al Hotararii Guvernului nr. 594/1991 modificat si completat;

- sa completeze o anexa (model tipizat) pentru vehiculul pus in circulatie cu numar de probe si sa tina evidenta anexelor;

- sa incredinteze conducerea vehiculului, avand numar de probe, numai angajatilor sai.

In cazul incalcarii acestor reguli sunt retrase toate numerele de probe si autorizatiile aferente acordate persoanei juridice respective.

b) copie dupa actul de infiintare a persoanei juridice, din care sa rezulte ca aceasta are ca obiect de activitate fabricarea, montarea, carosarea, repararea, incercarea sau comercializarea vehiculelor;

c) chitanta C.E.C. de plata a autorizatiei de circulatie pentru probe si contravaloarea placilor cu numerele de circulatie pentru probe;

d) dovada de plata a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.

Valabilitatea autorizatiilor de circulatie pentru probe se acorda pana la sfarsitul anului in curs.

Aceeasi autorizatie de circulatie pentru probe poate fi folosita succesiv la mai multe vehicule.

Persoana juridica este obligata sa tina intr-un registru evidenta vehiculelor puse in circulatie pentru probe.