Hotarare nr. 848 din 15 decembrie 1997Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 363 din 17 decembrie 1997

Privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule,

in aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

Art. 1. - Nivelul primelor pentru anul 1998 este cel prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania, primele de asigurare se platesc astfel:
a) la data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie;

b) la data inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1998;

c) pana la data de 31 decembrie 1997, pentru autovehiculele inmatriculate pana la aceasta data. Primele se platesc pentru intreg anul 1998 sau fractionat aferent perioadelor: - 1 ianuarie - 31 martie 1998, pana la data de 31 decembrie 1997; - 1 aprilie - 31 decembrie 1998, pana la data de 31 martie 1998. In cazul platii integrale a primelor anuale prevazute in tarif, pana la 31 decembrie 1997, asiguratul beneficiaza de o reducere cu 10% a primelor de asigurare. In cazul neachitarii la scadenta a primelor prevazute la art. 1, detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul incheierii asigurarii.

Art. 3. - Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza temporar (cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara), precum si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala prevazuta in tarif.

Art. 4. - In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul cat se afla pe teritoriul Romaniei, primele de asigurare, aferente perioadei cat autovehiculul asigurat se afla in Romania, se platesc anticipat si integral astfel: a) in mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate; b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizati, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.

Art. 5. - Raspunderea asiguratorului incepe:

  1. dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care: - s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de societatea bancara la care asiguratorul are deschis contul de disponibil; si - s-a eliberat documentul care atesta incheierea asigurarii, pentru asiguratii care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 sau 4 ori pentru asiguratii care nu au platit la scadenta prima aferenta perioadei respective;

  2. din momentul platii primelor de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de societatea bancara la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii inscrise in document, pentru asiguratii care isi indeplinesc obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 sau 4 ori pentru asigurarii care au platit la scadenta prima aferenta perioadei respective.

Art. 6. - Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in tichetul de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului. Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

Art. 7. - In unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in urmatoarele limite:
a) de la 300.000 lei pana la maximum 80.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 300.000 lei;
b) pana la 30.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 80.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial. Limitele despagubirilor mai sus mentionate se aplica in cazul daunelor, consecinta a accidentelor de autovehicule survenite in anul 1998.

Art. 8. - Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, in cazul controalelor efectuate de catre ofiterii si subofiterii de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 si 64 din Legea nr. 136/1995, o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea.

Art. 9. - Primele de asigurare din anexa pot fi majorate prin hotarare a Guvernului, in cursul anului 1998, daca se inregistreaza o rata a inflatiei mai mare de 30%, care a fost avuta in vedere la stabilirea primelor din prezenta hotarare. Neplata diferentei de prima ce va fi stabilita il obliga pe asigurator numai la acoperirea proportionala a prejudiciului cauzat de asigurat.

Art. 10. - Pentru obtinerea autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, in conformitate cu prevederile legii, asiguratorii solicitati trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa dispuna de o retea teritoriala prin care sa presteze servicii specializate in fiecare judet;
b) sa dispuna in teritoriu de personal propriu specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto (ingineri, subingineri, tehnicieni cu pregatire profesionala de profil).

Art. 11. - Pe data de 31 decembrie 1997 orice dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.


PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

p.Ministrul finantelor,

Dan Radu Rusanu,

secretar de stat

ANEXA_____

NIVELUL

primelor la asigurarea obligatorie de raspundere civila

pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule


   I.*) In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania:

- lei - --------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Felul autovehicului Prima de asigurare pentru fiecare autovehicul crt. inmatriculat in Romania, aferenta perioadei: ----------------------------------------------------------- 1 ian-31 dec 1998 1 ian-31 martie 1998 1 apr-31 dec 1998 ----------------------------------------------------------- pers. pers. pers. pers. pers. pers. fizice juridice fizice juridice fizice juridice --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Autoturisme(inclusiv autoturisme de teren), autosanitare, autorulote, automobile mixte, autoutilitare, avand capacitatea cilindrica: a) pana la 1.200 cm3 165.000 195.000 42.000 49.000 123.000 146.000 b) intre 1.201-1.400 cm3 190.000 245.000 48.000 61.000 142.000 184.000 c) intre 1.401-1.700 cm3 225.000 330.000 56.000 83.000 169.000 247.000 d) intre 1.701-2.000 cm3 290.000 400.000 72.000 100.000 218.000 300.000 e) peste 2.000 cm3 350.000 480.000 88.000 120.000 262.000 360.000 2. Autovehicule pentru transport de persoane: a) avand cel putin 10, dar nu mai mult de 17 locuri exclusiv pe scaune, inclusiv cel al conducatorului 465.000 550.000 115.000 140.000 350.000 410.000 b) avand cel putin 18 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului 600.000 1.000.000 150.000 250.000 450.000 750.000 c) tramvaie, troleibuze - 800.000 - 200.000 - 600.000 3. Motocicluri cu sau fara atas 120.000 200.000 30.000 50.000 90.000 150.000 4. Autovehicule de transport, altele decat cele de transport persoane, si tractoarele rutiere, a caror greutate maxima autorizata este de: a) pana la 2.300 kg 300.000 435.000 75.000 110.000 225.000 325.000 b) intre 2.301-3.500 kg 475.000 600.000 120.000 150.000 355.000 450.000 c) intre 3.501-7.500 kg 650.000 750.000 165.000 190.000 485.000 560.000 d) intre 7.501-16.000 kg 800.000 1000000 200.000 250.000 600.000 750.000 e) peste 16.000 kg 1000000 1300000 250.000 325.000 750.000 975.000 5. a) tractoare rutiere 500.000 500.000 125.000 125.000 375.000 375.000 b) tractoare viticole (sau asimilate) 100.000 100.000 25.000 25.000 75.000 75.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------- *)a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare. b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba. c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, detinatorii de motocicluri si autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv pentru cele primite de acestia in folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50%. II.*) In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate, sau ale caror asigurari expira in perioada in care se afla pe teritoriul Romaniei: - lei - -------------------------------------------------------------------------------- Nr. Felul autovehiculului Prima de asigurare pentru fiecare luna sau crt. fractiune de luna, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1998, pentru fiecare autovehicul inmatriculat in strainatate -------------------------------------------------------------------------------- 1. Autoturisme 400.000 2. Alte autovehicule decat autoturisme si motocicluri 1.000.000 3. Motocicluri 150.000 --------------------------------------------------------------------------------