ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 29 iunie 2000

pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si pentru stabilirea unor alte masuri tranzitorii

Emitent : GUVERNUL

Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1

Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 45 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Pana la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor exercita atributiile date in competenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prevazute la art. 5, cu exceptia celei prevazute la lit. j)."

2. Articolul 45 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor, competentele legale ale Ministerului Finantelor, precum si ale Guvernului Romaniei, astfel cum sunt prevazute, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 si 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, data la care Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare isi inceteaza activitatea."

ART. 2

REFERITOR LA LEGEA 32 din 2000, Art. 43

Dispozitiile legale referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor isi mentin valabilitatea pana la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.


p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes
REFERITOR LA CONSTITUTIA ROMANIEI din 1991 Art. 114

Art. 1 MODIFICA LEGEA 32 din 2000 Art. 45

Art. 1 REFERITOR LA, LEGEA 136 din 1995 Art. 5, Art. 7, Art. 53, Art. 60, Art. 65, Art. 67, LEGEA 32 din 2000 Art. 5

Art. 2 REFERITOR LA LEGEA 32 din 2000 Art. 43