Legi utile RO
Inapoi

LEGI UTILE


CONSTITUTIA ROMANIEI (1991)

CODUL CIVIL

CODUL DE PROCEDURA CIVILA

CODUL PENAL

CODUL DE PROCEDURA PENALA

DECRET nr. 256 din 14 iulie 1984

privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate p personala si a preturilor de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat

DECRET nr. 93 din 16 aprilie 1977

privind preturile de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat EMITENT : CONSILIUL DE STAT Publicat in BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 22 aprilie 1977

DECRET-LEGE nr. 61 din 7 februarie 1990

privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie EMITENT : C.F.S.N. Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 februarie 1990

DECRET nr. 451 din 20 noiembrie 1972

privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR) Publicat in Buletinul Oficial nr. 145 din 6 decembrie 1972

GHID P 135-1999

cuprinzind coeficientii de uzura fizica normala la mijloacele fixe din grupa I-a "CONSTRUCTII", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999

HOTARARE nr. 403 din 19 mai 2000

privind reevaluarea imobilizarilor corporale Emitent : GUVERNUL Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 7 iunie 2000

HOTARARE nr. 449 din 27 aprilie 1990

privind unele modificari si completari ale reglementarilor in vigoare, referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de investitii si reparatii EMITENT : GUVERN Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 594/1991

privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile care circula pe drumurile, cu modificarile ulterioare

HOTARARE nr. 614 din 27 iunie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

HOTARARE nr. 848 din 15 decembrie 1997

privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

HOTARARE nr. 945 din 11 august 1990

privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

HOTARARE nr. 95 din 18 februarie 1999

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor

HOTARARE nr. 964 din 23 decembrie 1998

pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe EMITENT: GUVERNUL Publicatin MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 30 decembrie 1998

HOTARARE nr. 983 din 29 decembrie 1998

privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor EMITENT: GUVERNUL Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 decembrie 1998

LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002

privind taxa pe valoarea adaugata Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 1 iunie 2002

HOTARARE nr. 598 din 13 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 22 iunie 2002

LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002

privind impozitul pe profit Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 27 iunie 2002

LEGE nr. 547 din 17 octombrie 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicata

privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale EMITENT: PARLAMENTUL Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999

ORDIN Nr. 746 din 9 iunie 1994

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 15 iulie 1994

LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992

privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul de stat si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat Republicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 260 din 15 septembrie 1994

LEGE nr. 76 din 23 iulie 1994

pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat EMITENT: Parlamentul Romaniei. Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 iulie 1994

LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Emitent : PARLAMENTUL Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 14 februarie 2001

LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicata

privind locuintele

LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999

privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

LEGE nr. 19 din 27 martie 2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ORDIN Nr. 340 din 4 mai 2001

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDONANTA nr. 2 din 21 ianuarie 2000

Privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 25 ianuarie 2000.

REGULAMENT din 21 iunie 2000

privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor Ministerul Justitiei Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 419 din 1 septembrie 2000

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (varianta veche)

privind circulatia pe drumurile publice Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 958 din data de 28 decembrie 2002

Informare asupra Noului Cod Rutier valabil din 1 decembrie 2006

Noul Cod Rutier valabil din 1 decembrie 2006 - ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002

privind circulatia pe drumurile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006, Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 670 din data de 3 august 2006

ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 24 august 2000

privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 412 din 30 august 2000

ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 29 iunie 2000

pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si pentru stabilirea unor alte masuri tranzitorii

ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din 14 martie 2000

privind taxa pe valoarea adaugata

ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 27 aprilie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

HOTARARE nr. 587 din 14 septembrie 1998

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998

Reguli de procedura arbitrala *(RPA-CAB)

emise in temeiul art. 5 lit. j, art. 11 si art. 13 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania si aprobate de Colegiul Curtii de Arbitraj prin Decizia nr. 3 din 10 septembrie 1999.

CONVENTIE interbirouri "Carte Verde"


Inapoi